Zrealizowane projekty

Akcja Krwiodawstwa

PAH - "Akcja Edukacja"

Szkolny Master Szef

Przystań w sieci

ARS - czyli jak dbać o miłość

100- lecie Niepodległej Polski

Szkoła Przyjazna Rodzinie

Profesjonalni zawodowcy

Apki ++

Ścieżka dydaktyczna

Chcę być przedsiębiorczy

Innowacje

Nowe technologie

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo

Rozwoj kompetencji Kluczowych i zawodowych uczniów ZS Nr 1 w Bratoszewicach

Lepszy start w przyszłość

Innowacyjne metody kształcenia w przedsiębiorczości

Das Bild des Anderen

Kalejdoskop wiedzy

Ślady przeszłości

Wyrównać szanse

Szkoła przedsiębiorczości

Szkoła humanitarna

Klasy patronackie

Razem przeciw depresji

Uczeń szkoły zawodowej moderatorem lokalnego ...

Platforma zdalnego kształcenia

Projekt "Super Klasy"