Informacje
Ogólne
Rok szkolny
2010/2011
Rok szkolny
2011/2012
Rok szkolny
2012/2013
Rok szkolny
2013/2014
Rok szkolny
2014/2015
Rok szkolny
2015/2016
Rok szkolny
2016/2017
Rok szkolny
2017/2018
Rok szkolny
2018/2019
Rok szkolny
2019/2020
Rok szkolny
2020/2021
Rok szkolny
2021/2022
Rok szkolny
2022/2023
Rok szkolny
2023/2024

Nasze zdrowe potrawy


SzPZ - Szkoła Promująca Zdowie


Zespół Szkół Nr 1 w Bratoszewicach realizuje Program Szkoła Promująca Zdrowie (SzPZ).

               

 

DEFINICJA SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE:

Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną:

Szkoła promująca zdrowie jest inwestycją nie tylko w zdrowie, ale także w edukację młodego pokolenia. Tylko zdrowy uczeń jest w stanie rozwijać się wszechstronnie i osiągać wysokie wyniki.

Jest to szkoła, w której panuje dobra atmosfera i obowiązują zasady współpracy, gdzie zdrowie całej społeczności szkolnej jest podstawowym celem działania.

Mając na uwadze powyższe fakty nasza szkoła podejmuje działania, których głównym celem jest realizowanie podstawowych założeń programu Szkoła Promująca Zdrowie.

 

KONCEPCJA SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

Podstawą koncepcji SzPZ są założenia promocji zdrowia, zgodnie z którymi:

W sieci Szkoły dla Zdrowia w Europie (SHE) przyjęto, że promocja zdrowia w szkole to wszelkie działania podejmowane w celu ochrony i poprawy zdrowia wszystkich członków społeczności szkolnej. Istotą SzPZ jest całościowe podejście do promocji zdrowia w szkole, które jest znacznie szersze niż realizacja programów edukacyjnych dotyczących różnych aspektów zdrowia.

Całościowe podejście do promocji zdrowia w szkole

MODEL SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

 

STANDARDY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

  1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.
  2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.
  3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną uczniów, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz dąży do poprawy jej skuteczności.
  4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

SKŁAD ZESPOŁU PROMOCJI ZDROWIA:

KOORDYNATOR:

Ewa Piszczyńska- nauczyciel przedmiotów zawodowych gastronomicznych
Kontakt: e.piszczynska@zs1bratoszewice.pl

CZŁONKOWIE ZESPOŁU:

Elwira Lasak- pedagog szkolny
Ewa Chudy- nauczyciel przedmiotów zawodowych
Agnieszka Kwiatkowska-Milbrandt- nauczyciel przedmiotów zawodowych
Emilia Opulska- nauczyciel biologii
Adrian Kapusta- nauczyciel wychowania fizycznego
Katarzyna Biernacka- nauczyciel matematyki i informatyki
Iwona Pelska- pielęgniarka szkolna
Przedstawiciel SU
Przedstawiciel Rady Rodziców.

CERTYFIKATY