Aktualności

Harmonogram egzaminów zawodowych w sesji zima 2024 dla KKZ- część pisemna


ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej

 

ROL.03. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej

10 stycznia 2024r.
godz. 13:00
Sala 10
(60 minut- egzamin komputerowy)

 1. Wojciech Domińczak
 2. Sławomir Domińczak
 3. Sara Nyczaj
 4. Robert Syska
 5. Witold Malinowski

10 stycznia 2024r.
godz. 13:00
Sala 9
(60 minut- egzamin komputerowy)

 

 1. Gabriela Barczyk
 2. Ewa Ciszek 
 3. Piotr Jabłoński
 4. Janusz Kubś
 5. Cyprian Łukasik 
 6. Marcin Młudzik
 7. Justyna Rybińska 
 8. Mateusz Rybiński
 9. Bartłomiej Woźniak

10 stycznia 2024r.
godz. 15:30
Sala 10
(60 minut- egzamin komputerowy)

 1. Bartosz Borkowski    
 2. Kamil Chrostek
 3. Mariola Goździk       
 4. Jarosław Jakubiec      
 5. Weronika Jurkiewicz 
 6. Rafał Olczyk             
 7. Anna Raczyńska       
 8. Bartłomiej Rosiak     
 9. Łukasz Sobierajski    
 10. Mariusz Świątkiewicz

 

10 stycznia 2024r.
godz. 15:30
Sala 9
(60 minut- egzamin komputerowy)

 1. Daria Graczyk 
 2. Wojciech Jędrzejczak
 3. Mateusz Komorowski
 4. Marcin Kozłowski 
 5. Monika Krawczyk  
 6. Paweł Ratajczyk
 7. Karolina Smużna 
 8. Jerzy Smużny  
 9. Mariusz Szymański  
 10. Anita Wewiura

 

10 stycznia 2024r.
godz. 18:00
Sala 10
(60 minut- egzamin komputerowy)

 1. Karolina Bogusz       
 2. Łukasz Cynkier         
 3. Ewelina Fijałkowska
 4. Marcin Gąsiorek
 5. Michał Kotynia   
 6. Kamil Nowaczyński
 7. Łukasz Rudnicki
 8. Maciej Studzian
 9. Tomasz Szczepańczyk       
 10. Patryk Szymczak

 

10 stycznia 2024r.
godz. 18:00
Sala 9
(60 minut- egzamin komputerowy)

 1. Magdalena Bielecka
 2. Łukasz Graczyk  
 3. Jacek Gumulski
 4. Jadwiga Krzemińska
 5. Michał Lorentowicz
 6. Adrian Wielec
 7. Justyna Zajączkowska
 8. Martyna Zamirska
 9. Teresa Zamirska

 

Harmonogram egzaminów zawodowych dla KKZ- część praktyczna


ROL. 04- Prowadzenie produkcji rolniczej
(150 minut- wykonanie)

 

 

ROL. 03- Prowadzenie produkcji pszczelarskiej
( 150 minut- wykonanie)

9 stycznia 2024r. godz. 8:00

1. Wojciech Domińczak
2. Sławomir Dominiczak

 

11 stycznia 2024r. godz. 8:00

1. Janusz Kubś
2. Mateusz Rybiński
3. Mariusz Szymański

9 stycznia 2024r. godz. 12:30

1. Bartosz Borkowski
2. Kamil Chrostek

 

11 stycznia 2024r. godz. 12:30

1. Jacek Gumulski
2. Piotr Jabłoński
3. Jadwiga Krzemińska

9 stycznia 2024r. godz. 17:00

1. Witold Malinowski
2. Tomasz Szczepańczyk

 

11 stycznia 2024r. godz. 17:00

1. Daria Graczyk
2. Wojciech Jędrzejczak
3. Paweł Ratajczyk

11 stycznia 2024r. godz. 8:00

1. Łukasz Rudnicki
2. Maciej Studzian

 

12 stycznia 2024r. godz. 8:00

1. Justyna Rybińska

11 stycznia 2024r. godz. 12:30

1. Sara Nyczaj
2. Robert Syska

 

12 stycznia 2024r. godz. 12:30

1. Łukasz Graczyk
2. Michał Lorentowicz
3. Bartłomiej Woźniak

11 stycznia 2024r. godz. 17:00

1. Michał Kotynia
2. Kamil Nowaczyński

 

12 stycznia 2024r. godz. 17:00

1. Magdalena Bielecka
2. Mateusz Komorowski
3. Justyna Zajączkowska

12 stycznia 2024r. godz. 8:00

1. Karolina Bogusz
2. Łukasz Cynkier

 

13 stycznia 2024r. godz. 8:00

1. Ewa Ciszek
2. Marcin Kozłowski
3. Marcin Młudzik

12 stycznia 2024r. godz. 12:30

1. Mariola Goździk
2. Rafał Olczyk

 

15 stycznia 2024r. godz. 8:00

1. Monika Krawczyk
2. Anita Wewiura
3. Martyna Zamirska

12 stycznia 2024r. godz. 17:00

1. Ewelina Fijałkowska
2. Patryk Szymczak

 

15 stycznia 2024r. godz. 12:30

1. Jerzy Smużny
2. Karolina Smużny
3. Adrian Wielec

15 stycznia 2024r. godz. 8:00

1. Marcin Gąsiorek
2. Jarosław Jakubiec

 

15 stycznia 2024r. godz. 17:00

1. Gabriela Barczyk
2. Cyprian Łukasik
3. Teresa Zamirska

15 stycznia 2024r. godz. 12:30

1. Weronika Jurkiewicz
2. Anna Raczyńska

 

 

 

16 stycznia 2024r. godz. 8:00

1. Bartłomiej Rosiak
2. Łukasz Sobierajski

 

 

 

16 stycznia 2024r. godz. 12:30

1. Mariusz Świątkiewicz

 

 

 

 

 

 


Ankieta dla uczestników KKZ
Ministerstwo Edukacji i Nauki (Instytucja Pośrednicząca dla  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020) zleciło konsorcjum  EU-Consult Sp. z o.o. oraz Polskiej Agencji Ewaluacji Sektora Publicznego S.A.  wykonanie badania pt.: Ewaluacja wsparcia pozaszkolnych form kształcenia  dorosłych.

Celem niniejszej ewaluacji, finansowanej ze środków Programu Operacyjnego  Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) jest ocena realizacji jednego z założeń PO WER dotyczącego zwiększenia dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie, w tym poprzez wykorzystanie opracowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kursów umiejętności zawodowych. 

Kolejnymi etapami badania są między innymi:

 1. Badanie ankietowe internetowe/telefoniczne wśród szkół i placówek prowadzących  pozaszkolne formy kształcenia dorosłych
 2. Badanie ankietowe internetowe wśród uczestników KKZ

Prosimy uczestników KKZ o wypełnienie ankiety, poniżej link:
(MEiN) ankieta dla uczestników KKZ
https://eu-consult.info.pl/2/index.php/376685?lang=pl

Termin wypełnienia ankiety: 19 kwietnia 2023r.Rekrutacja

W celu zgłoszenia na kurs proszę wypełnić formularz zgłoszenia, podpisać i przesłać skan na adres szkoły:

k.szkolenia@zs1bratoszewice.pl lub sekretariat@zs1bratoszewice.pl

tel. 663 208 983

 

DOKUMENTY:

Formularz zgłoszenia na kurs

(deklaracja uczestnictwa)

 

Wniosek na kurs kwalifikacyjny

(składany po zakwalifikowaniu na kurs)

 

Prowadzony jest nabór słuchaczy na kurs:

 • Prowadzenie produkcji pszczelarskiej
 • Prowadzenie produkcji rolniczej

Deklaracje do pobrania:

ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej deklaracje kkz- formuła 2019

ROL.03 Prowadzenie produkcji pszczelarskiej deklaracje kkz- formuła 2019