RSS
A A A
SmodBIP

Strona główna

Z E S P Ó Ł  S Z K Ó Ł  N R  1
im. Batalionów Chłopskich
95-011 Bratoszewice
Plac Staszica 14

Telefon: 42/719 89 83
Kom. 663308983

Fax: 42/719 66 77
www.zs1bratoszewice.pl
e-mail: sekretariat@zs1bratoszewice.pl

NIP: 733-10-21-956; REGON: 000098192
Gmina: Stryków; Województwo: Łódzkie

Nasza szkoła łączy wieloletnia tradycję z nowoczesną bazą dydaktyczną i efektywnymi metodami kształcenia. Oprócz przygotowania ogólnego oferujemy naszym uczniom zdobycie atrakcyjnych i poszukiwanych zawodów oraz kwalifikacji czego dowodem jest certyfikat „Szkoły Przedsiębiorczości”.
Jesteśmy szkołą bezpieczną w której priorytetem jest szacunek dla drugiego człowieka i przyjazna atmosfera. Świadczy o tym tytuł „Szkoły Humanitarnej”, przyznany nielicznym placówka w kraju.
Przekazujemy solidna wiedzę merytoryczną, przygotowujemy do osiągania wytyczonych celów, kształcimy poczucie własnej wartości i tolerancji wobec innych.

Szkoła oferuje kształcenie w kierunkach:

Technikum

Technik Informatyk
Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych
Technik Logistyk
Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki
Technik Mechatronik


Liceum Ogólnokształcące - SŁUŻBY MUNDUROWE

Klasa policyjna
Klasa strażacka
Klasa wojskowa


Szkoła Branżowa I stopnia

Kucharz
Rolnik

Aktualności

Zapytanie ofertowe

20.12.2023

Zapytanie ofertowe

Zespół Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich w Bratoszewicach zaprasza do złożenia ofert (podanie cennika) artykułów spożywczych/ artykułów piekarniczych/ produktów mięsnych na 2024 rok. Warunkiem zawarcia umowy jest dowóz produktów do szkoły.

Zapytanie ofertowe

01.12.2023

Zapytanie ofertowe

Zespół Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich w Bratoszewicach zaprasza do złożenia ofert (podanie cennika) artykułów spożywczych/ artykułów piekarniczych/ produktów mięsnych na 2024 rok. Warunkiem zawarcia umowy jest dowóz produktów do szkoły.

ZAPYTANIE OFERTOWE

17.02.2023

Zamawiający Zespół Szkół Nr 1 im Batalionów Chłopskich
zaprasza do złożenia oferty na zakup, montaż i uruchomienie wirtualnej strzelnicy

Zapytanie ofertowe

09.12.2022

Zapytanie ofertowe

Zespół Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich w Bratoszewicach zaprasza do złożenia ofert (podanie cennika) artykułów spożywczych/ artykułów piekarniczych/ produktów mięsnych na 2023 rokOpublikował: Katarzyna Biernacka
Publikacja dnia: 17.03.2020
Podpisał: Cezary Wójcik
Dokument z dnia: 20.12.2009
Dokument oglądany razy: 78 090