Wybierz pracę, którą kochasz,
a nie będziesz musiał pracować nawet przez jeden dzień w swoim życiu.”
Konfucjusz

 

 

GODZINY PRACY DORADCY ZAWODOWEGO
jest do dyspozycji uczniów, rodziców i nauczycieli w godzinach pracy:

Doradca awodowy

p. Anna Mackiewicz- Wójcik

Poniedziałek

7:50- 15:30

Wtorek

11:45-  16:45

Środa

8:00- 16:30

Czwartek

7:40- 11:50

Piątek

8:00- 15:30

 

 
 

Kontakt:
Numer telefonu: 42 719 89 83
Adres e- mail: pedagog@zs1bratoszewice.pl

Serdecznie zapraszam
mgr Anna Mackiewicz - Wójcik

 

Jaka jest rola doradcy zawodowego?

 • Przygotowanie uczniów do świadomego i samodzielnego planowania kariery oraz podejmowania i dokonywania zmian decyzji edukacyjnych i zawodowych w obszarach:
  • poznawanie własnych zasobów;
  • świat zawodów i rynek pracy;
  • planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych.
 • Diagnozowanie predyspozycji zawodowych
 • Przekazywanie informacji o skutecznych metodach poszukiwania pracy oraz najczęściej zadawanych pytaniach na rozmowie kwalifikacyjnej

 

Doradca zawodowy prowadzi:

 • grupowe zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego,
 • zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
 • wspomaga uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu
 • indywidualne porady i konsultacje
 • organizuje działania związane z doradztwem zawodowym realizowanych w szkole (np. szkolne dni kariery) lub poza nią (np. Powiatowe Targi Pracy i Edukacji)

http://www.sp6.jaworzno.edu.pl/container/doradca.jpg

Ważne linki dla uczniów, rodziców i nauczycieli w ramach doradztwa zawodowego

 

Wyszukiwarka szkół i uczelni

https://twoj-europass.org.pl/ - darmowa platforma do nauki i pracy w Europie

https://www.stypendia-pomostowe.pl/zdobadz-stypendium-pomostowe-na-i-rok-studiow/#post-16138 - informacja na temat stypendiów pomostowych.

https://www.c-and-a.com/pl/pl/shop/jak-znalezc-prace-poradnik - poradnik jak znaleźć pracę

https://www.c-and-a.com/pl/pl/shop/poradnik-studenta - poradnik studenta

https://www.otouczelnie.pl/s/studia - wyższe uczelnie w Polsce

https://www.otouczelnie.pl/studia/kierunki_studiow - kierunki studiów

http://www.wybieramzawod.pl (poradnictwo zawodowe – filmy, testy)

https://doradztwo.ore.edu.pl/ (informacje i filmy o zawodach, wyszukiwarka zawodów, aktualności rynku pracy)

https://eures.praca.gov.pl/ EURES (EuropeanEmployment Services - Europejskie Służby Zatrudnienia) jest siecią współpracy publicznych służb zatrudnienia i ich partnerów na rynku pracy, wspierającą mobilność w dziedzinie zatrudnienia na poziomie międzynarodowym
i transgranicznym, w krajach Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Szwajcarii)

https://mapakarier.org/ - informacje o zawodach/ ściezki kariery
https://barometrzawodow.pl/ - prognoza zapotrzebowania na pracowników
https://doradztwo.ore.edu.pl/
https://www.otouczelnie.pl/  - szkoły wyższe
https://www.dlamaturzysty.info/ - informacje dla maturzystów
https://kastu.pl/ - studia za granicą

 

Inne przydatne linki:


http://psz.praca.gov.pl/

https://barometrzawodow.pl/

http://www.nieparzekawy.pl/

https://www.studentnews.pl/

http://kwalifikacje.edu.pl/

https://www.pip.gov.pl/pl/

https://www.studia.net/

http://www.e-zamek.pl/

http://www.cdzdm.pl/

https://mapakarier.org/

http://www.perspektywy.pl/portal/

 

Materiały do pobrania

Ścieżki kształcenia

Mapa - jak przygotować się do egzaminu

Test Holanda -skłonności zawodowe

Test - Zdolności i umiejętności

Test - Zainteresowania

Test - Temperament charakter

Jak się uczyć?

Czym jest CV

Czasowniki przydatne podczas tworzenia opisu własnej osoby

CV w pigułce

10 sposobów na udaną rozmowę kwalifikacyjną z przyszłym pracodawcą

Kwestionariusz orientacji życiowych

Moje mocne strony

Test na ocenę agresywności w komunikacji

Test zainteresowań i skłonności

Style uczenia się - ćwiczenia

Style uczenia się - test