TECHNIK HOTELARSTWA (5-letnie technikum)

Zarejestruj się: https://lodzkie.edu.com.pl/

 

TECHNIK HOTELARSTWA  (5-letnie technikum)

  1. prezentacja  o zawodzie
  2. krótki test "Czy masz posiadasz predyspozycje do zawodu"
  3. predyspozycje do wykonywania zawodu 
  4. ciekawostki  branżowe
    Technik hotelarstwa  w Zespole Szkół Nr 1 w Bratoszewicach
  5. inne materiały:
    film prezentujący zawód technik hotelarstwa  

Zawód: Technik Hotelarstwa

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy, geografia.

Proponowany przedmiot rozszerzony: język angielski.

Uczeń przystępuje do egzaminów kwalifikacyjnych: 


Kwalifikacja

5  letnie po szkole podstawowej

Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

pod koniec drugiego półrocza klasy III

Realizacja usług w recepcji

pod koniec pierwszego półrocza klasy V

 

Po zdaniu obu kwalifikacji uczniowie otrzymują tytuł Technika Hotelarstwa

Kształcenie praktyczne: obejmuje zajęcia praktyczne realizowane w wyposażonych pracowniach oraz praktyki zawodowe (280 godz.).  
Praktyki zawodowe realizowane są m.in.:  w Hotelu 500 w Strykowie, Hotel Kasor Resort & Spa w Strykowie, Pensjonat Puchacz Spa w Niechorzu. 

Po ukończeniu technikum uczeń może znaleźć pracę jako recepcjonista, kelner, barman, steward, pokojowa w różnego typu obiektach bazy noclegowej, tj. hotelach, motelach, pensjonatach, centrach konferencyjnych, zajazdach, gościńcach, sanatoriach czy ośrodkach wczasowych w kraju lub za granicą. Może także podjąć pracę w biurach podróży, agencjach turystycznych, firmach cateringowych. Ponadto może rozpocząć własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług noclegowych.

Szkoła współpracuje m.in. z Politechniką Łódzką, Uniwersytetem Łódzkim,  Akademią Nauk Stosowanych im. Stefana Batorego w Skierniewicach.