KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

 

Terminy zajęć dydaktyczno-wychowawczych i terminy ferii szkolnych

  • zajęcia dydaktyczne

4 września 2023 r. – 21 czerwca 2024 r. 

4 września 2023 r. – 26 kwietnia 2024 r. (klasy maturalne)

  • zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2023 r.

  • ferie zimowe

29 stycznia – 11 lutego 2024 r.

  • wiosenna przerwa świąteczna

28 marca – 2 kwietnia 2024 r.

  • ferie letnie

22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.

  • rok szkolny dzieli się na:

I półrocze –  od 4 września 2023 r. do 7 stycznia 2024 r.

II półrocze – od 8 stycznia 2024 r. do 21 czerwca 2024 r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2.05; 31.05; 9.01;10.01; 7.05; 8.05; 9.05; 13.05: 5.06; 17.06

 

Egzaminy wewnętrzne

Matura

maj 2024 r. – zgodnie z harmonogramem

Egzaminy zawodowe

styczeń 2024 r.;   czerwiec  2024 r – zgodnie z harmonogramem

 

Planowane terminy zebrań z rodzicami – godz. 18.00/konsultacje godz. 16.00

12 września 2023 r.

organizacja pracy szkoły

14 listopada 2023 r.

śródroczne wyniki nauczania

5 grudnia 2023 r.

„zagrożenia” – I półrocze (konsultacje)

9 stycznia 2024 r.

wyniki nauczania po I półroczu

19 marca 2024 r.

śródroczne „zagrożenia” w klasach maturalnych

21 maja 2024 r.

„zagrożenia” – koniec roku (konsultacje)

 

Planowane terminy wystawiania zagrożeń i ocen rocznych uczniów (do godz. 14.00)

1 grudnia 2023 r.

„zagrożenia” i proponowane oceny – I półrocze

5 stycznia 2024 r.

oceny na koniec I półrocza

15 marca 2024 r.

„zagrożenia” i proponowane oceny w klasach maturalnych – na koniec roku

19 kwietnia 2024 r.

oceny na koniec roku w klasach maturalnych

17 maja 2024 r.

„zagrożenia” w pozostałych klasach na koniec roku

7 czerwca 2024 r.

proponowane oceny w pozostałych klasach na koniec roku