Nabór na rok szkolny 2017/2018

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów na rok szkolny 2017/18
 do klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych.

 

 

 

 

 

 

kierunek

przedmioty uwzględnione
w procesie rekrutacji

przedmioty rozszerzone
(proponowane)

Liceum Ogólnokształcące

 

język polski,
j. obcy do wyboru,
wychowanie fizyczne,
edukacja dla bezpieczeństwa
/ wos*

 

j. angielski ,
wos ,
informatyka,
geografia
/chemia*

Technikum
Logistyczne

 

język polski,
j. obcy do wyboru,
geografia,
informatyka  /matematyka*

 

j. angielski,
geografia
/informatyka*

Technikum
Mechatroniczne

język polski,
j. obcy do wyboru,
informatyka,
matematyka /fizyka*

j. angielski ,
matematyka
/informatyka*

Technikum
Rolnicze

 

język polski,
j. obcy do wyboru,
biologia,
chemia / matematyka *

 

j. angielski,
biologia

Technikum
Żywienia i usług gastronomicznych

 

język polski,
j. obcy do wyboru,
biologia ,
chemia/ matematyka *

 

j. angielski ,
biologia

* przedmiot do wyboru

 

 

Mała Szkoła- Duża Szansa

 

Nasza szkoła łączy wieloletnią tradycję z nowoczesna bazą dydaktyczną i efektywnymi metodami kształcenia. Oprócz przygotowania ogólnego oferujemy naszym uczniom zdobycie atrakcyjnych i poszukiwanych zawodów oraz kwalifikacji czego dowodem jest m.in. certyfikat „Szkoły Przedsiębiorczości”.


Jesteśmy szkołą bezpieczną w której priorytetem jest szacunek dla drugiego  człowieka i przyjazna atmosfera. Świadczy o tym tytuł „Szkoły Humanitarnej, przyznany nielicznym placówkom w kraju. Przekazujemy solidna wiedzę merytoryczna, przygotowujemy do osiągnięcia wytyczonych celów, kształcimy poczucie własnej wartości i tolerancji wobec innych.  Edukacja zdrowotna jest nieodłączny element programu nauczania w Szkole.Środowisko fizyczne i społeczne, atmosfera oraz organizacja pracy szkoły sprzyjają zdrowemu stylowi życia oraz dobremu samopoczuciu. W  roku 2014, szkoła otrzymała certyfikat „Szkoła promująca zdrowie”.


Od wielu lat młodzież naszej szkoły uczestniczy w bezpłatnych zajęciach dofinansowywanych ze środków UE ; W poprzednim roku zakończyliśmy projekty: „Rozwój kompetencji kluczowych i zawodowych uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Bratoszewicach” oraz "Nowe technologie - praktyczny wymiar chemii, fizyki i ekologii dla uczniów techników".
Obecnie realizujemy projekt "Profesjonalni zawodowcy"

 

 

KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ROKU SZKOLNYM 2017/2018


4 - letnie Technikum 

 • Technik mechatronik
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Technik logistyk 
 • Technik rolnik

 

3 - letnie Liceum Ogólnokształcące - SŁUŻBY MUNDUROWE

 • Klasa policyjna
 • Klasa strażacka
 • Klasa wojskowa 

 

UCZNIOWIE NASZEJ SZKOŁY: 

 • pozyskują wiedzę i umiejętności w miłej, przyjaznej atmosferze
 • zdobywają atrakcyjne i poszukiwane zawody
 • osiągają dobre wyniki na maturze oraz na egzaminie  potwierdzającym kwalifikacje zawodowe
 • otrzymują stypendia za osiągnięcia naukowe
 • mają możliwość uzyskania prawa jazdy kategorii T, B, uprawnień na wózki jezdniowe
 • uczą się w dobrze wyposażonych pracowniach (m.in. w tablice interaktywne)
 • wykorzystują możliwości profesjonalnie wyposażonych pracowni komputerowych oraz Informatycznego Centrum Multimedialnego z bezpłatnym dostępem do Internetu
 • mają dostęp do dobrze wyposażonej biblioteki szkolnej
 • uczestniczą w praktykach zawodowych (bezpłatnych) na terenie  całego kraju i zagranicy
 • korzystają ze stołówki szkolnej
 • odpoczywają w kawiarence szkolnej
 • rozwijają swoje zainteresowania w ramach kół zainteresowań i zajęć sportowych
 • uczestniczą i organizują ciekawe imprezy szkolne i konkursy tematyczne
 • uczestniczą w bezpłatnych kursach, zajęciach, warsztatach ze środków UE
 • uczestniczą w kształceniu modułowym