ARS - czyli jak dbać o miłość

 

 

Program edukacyjny ,,ARS, czyli jak dbać o miłość?” realizowany jest przez Główny Inspektorat Sanitarny.  Program ten został opracowany w ramach Projektu “Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Partnerami projektu są Instytut Medycyny Wsi, Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. “ARS, czyli jak dbać o miłość?” jest objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Celem programu ,,ARS, czyli jak dbać o miłość?” jest profilaktyka używania substancji psychoaktywnych (alkohol, tytoń, narkotyki, dopalacze) oraz ograniczenie używania tych substancji przez młodzież także w kontekście przyszłych ról rodzicielskich.

Program ten ilustruje jak szkodliwy wpływ na zdrowie nasze oraz naszych najbliższych mają substancje psychoaktywne.
W ramach realizacji tego projektu w szkole odbędzie się wiele ciekawych wydarzeń związanych z tą tematyką.

Serdecznie zapraszamy !

Anna Wójcik
Elwira Lasak

https://gis.gov.pl/zdrowie/promocja-zdrowia/projekty-wspolfinansowane-ze-srodkow-zagranicznych/560-program-edukacyjny-ars-czyli-jak-dbac-o-milosc

http://www.zdrowiewciazy.pl/

http://e-stawiamnazdrowie.pl/