1. O EGZAMINIE ZAWODOWYM:
 2. HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH ROK SZKOLNY 2023/20224
 3.  

   

  Egzaminy zawodowe sesja LATO 2024

  Kwalifikacja

  Termin egzaminu

   

  Pisemny

  Zdający

  Praktyczny

  Zdający

  SPL.01
   Obsługa magazynów

  5 czerwca 2024r.
  godz. 8:00
  Sala 9
  (60 minut- egzamin komputerowy)

  1. Dawid Andrysiak
  2. Eric Batcenco
  3. Wiktoria Berczak
  4. Małgorzata Dałek
  5. Karolina Florczak
  6. Krystian Fortuna
  7. Piotr Kałuża
  8. Wiktoria Kałuża
  9. Oliwia Krupińska
  10. Karolina Łyjak

  3 czerwca 2024r.
  godz. 9:00
  Sala Biblioteka
  (120 minut- dokumentacja)

  1. Dawid Andrysiak
  2. Eric Batcenco
  3. Wiktoria Berczak
  4. Małgorzata Dałek
  5. Karolina Florczak
  6. Krystian Fortuna
  7. Piotr Kałuża
  8. Wiktoria Kałuża
  9. Oliwia Krupińska
  10. Karolina Łyjak
  11. Adam Palmowski
  12. Adrian Pietrasiak
  13. Oliwia Pilaszewska
  14. Iga Polit
  15. Agata Skowrońska
  16. Kacper Szewczyk
  17. Szymon Szewczyk
  18. Damian Tadeusiak
  19. Szymon Urbański
  20. Julia Zdziarska

   

  5 czerwca 2024r.
  godz. 8:00
  Sala 10
  (60 minut- egzamin komputerowy)

  1. Adam Palmowski
  2. Adrian Pietrasiak
  3. Oliwia Pilaszewska
  4. Iga Polit
  5. Agata Skowrońska
  6. Kacper Szewczyk
  7. Szymon Szewczyk
  8. Damian Tadeusiak
  9. Szymon Urbański
  10. Julia Zdziarska

  ROL.02
  Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

  5 czerwca 2024r.
  godz. 10:30
  Sala 9
  (60 minut- egzamin komputerowy)

  1. Bartosz Danych
  2. Bartosz Jędrzejczak
  3. Mateusz Jóźwicki
  4. Przemysław Milczarek
  5. Paweł Napieralski
  6. Kacper Skudlarski
  7. Marcin Sobierajski
  8. Dawid Szczepaniak
  9. Jakub Szcześniak
  10. Dawid Urbaniak

  4 czerwca 2024r.
  godz. 8:00
  Sala Warsztaty
  (150 minut- wykonanie)

  1. Marcin Sobierajski
  2. Dawid Szczepaniak

   

  5 czerwca 2024r.
  godz. 10:30
  Sala 10
  (60 minut- egzamin komputerowy)

  1. Mateusz Pawłowicz

   

  4 czerwca 2024r.
  godz. 12:30
  Sala Warsztaty
  (150 minut- wykonanie)

  1. Bartosz Danych
  2. Kacper Skudlarski

  4 czerwca 2024r.
  godz. 17:00
  Sala Warsztaty
  (150 minut- wykonanie)

  1. Bartosz Jędrzejczak
  2. Przemysław Milczarek

  6 czerwca 2024r.
  godz. 8:00
  Sala Warsztaty
  (150 minut- wykonanie)

  1. Paweł Napieralski
  2. Jakub Szcześniak

  5 czerwca 2024r.
  godz. 14:00
  Sala 10
  (60 minut- egzamin komputerowy)

  1. Kacper Graczyk

  6 czerwca 2024r.
  godz. 12:30
  Sala Warsztaty
  (150 minut- wykonanie)

  1. Mateusz Jóźwicki
  2. Dawid Urbaniak

  6 czerwca 2024r.
  godz. 17:00
  Sala Warsztaty
  (150 minut- wykonanie)

  1. Kacper Graczyk

  7 czerwca 2024r.
  godz. 8:00
  Sala Warsztaty
  (150 minut- wykonanie)

  1. Mateusz Pawłowicz

  INF.02.
  Administracja 
  i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

  5 czerwca 2024r.
  godz. 13:00
  Sala 9
  (60 minut- egzamin komputerowy)

  1. Karol Augustyniak
  2. Kajetan Kapusta
  3. Jan Kubicki
  4. Paweł Kubicki
  5. Adrian Sieradzki
  6. Jakub Śnieguła

  17 czerwca 2024 r.
  godz. 8:00
  Sala I
  (150 minut- wykonanie z komputerem)

  1. Kajetan Kapusta
  2. Jan Kubicki
  3. Jakub Śnieguła

  17 czerwca 2024 r.
  godz. 12:30
  Sala I
  (150 minut- wykonanie z komputerem)

  1. Karol Augustyniak
  2. Paweł Kubicki
  3. Adrian Sieradzki

  HGT.02
  Przygotowanie i wydawanie dań

  5 czerwca 2024r.
  godz. 13:00
  Sala 9
  (60 minut- egzamin komputerowy)

  1. Jakub Kostrzewski
  2. Danuta Pacek
  3. Borys Pietruszewski
  4. Kamil Ryłek

  11 czerwca 2024r.
  godz. 8:00
  Sala C
  (120 minut- wykonanie)

  1. Jakub Kostrzewski
  2. Danuta Pacek
  3. Borys Pietruszewski
  4. Kamil Ryłek

  EGZAMINY POPRAWKOWE

  ROL.02
  Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

  5 czerwca 2024r.
  godz. 10:30
  Sala 10
  (60 minut- egzamin komputerowy)

  1. Oskar Bień
  2. Piotr Gawlik

  ----------------------

  ----------------------

  INF.02.
  Administracja 
  i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

  5 czerwca 2024r.
  godz. 10:30
  Sala 10
  (60 minut- egzamin komputerowy)

  1. Kacper Mirys

   

  ----------------------

  ----------------------

  ROL.08
  Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

  ----------------------

  ----------------------

  3 czerwca 2024r.
  godz. 9:00
  Sala J
  (180 minut- dokumentacja)

  1. Mariusz Kłos
  2. Kamil Kwiatkowski

  ROL.04
  Prowadzenie produkcji rolniczej

  5 czerwca 2024r.
  godz. 10:30
  Sala 10
  (60 minut- egzamin komputerowy)

  1. Marcin Gąsiorek
  2. Weronika Jurkiewicz

  ----------------------

  ----------------------

  ROL.03
  Prowadzenie produkcji pszczelarskiej

  5 czerwca 2024r.
  godz. 10:30
  Sala 10
  (60 minut- egzamin komputerowy)

  1. Daria Graczyk

  ----------------------

  ----------------------

   

   

   

   

   

                                          Harmonogram egzaminów zawodowych w cyklu kształcenia

  Klasa

  Nazwa kwalifikacji

  Termin

  Technik żywienia i usług gastronomicznych

  HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań

  Czerwiec w klasie III

  HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

  Styczeń w klasie V

   

   

   

  Technik logistyk

  SPL.01 Obsługa magazynów

  Czerwiec w klasie III

  SPL.04 Organizacja transportu

  Styczeń w klasie V

   

   

   

  Technik informatyk

  INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

  Czerwiec w klasie III

  INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

  Styczeń w klasie V

   

   

   

  Technik mechanizacji rolnictwa
  i agrotroniki

  ROL.02 Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

  Czerwiec w klasie III

  ROL.08 Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

  Styczeń w klasie V

   

  HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH
  ROK SZKOLNY 2023/2024


  klasa

  typ kształcenia

  kwalifikacja

  termin egzaminu

  pisemny

  Praktyczny

  III

  Technik żywienia i usług gastronomicznych
  343404

  HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań

  4-10 czerwca 2024r.

  3-19 czerwca 2024r.

  V

  Technik żywienia i usług gastronomicznych
  343404

  HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

  10-15 stycznia 2024r.

  9 stycznia 2024r.

  III

  Technik logistyk
  333107

  SPL.01 Obsługa magazynów

   

  4-10 czerwca 2024r.

  3 czerwca 2024r.

  V

  Technik logistyk
  333107

  SPL.04 Organizacja transportu

  10-15 stycznia 2024r.

  9 stycznia 2024r.

  III

  Technik informatyk
  351203

  INF.02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

  4-10 czerwca 2024r.

  12-17 czerwca 2024r.

  III

  Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
  311515

  ROL.02 Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

  4-10 czerwca 2024r.

  3-19 czerwca 2024r.

  V

  Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
  311515

  ROL.08 Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

  10-15 stycznia 2024r.

  9 stycznia 2024r.

  KKZ

  Prowadzenie produkcji rolniczej
  613003

  ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej

  10-15 stycznia 2024r.

  9-20 stycznia 2024r.

  KKZ

  Prowadzenie produkcji pszczelarskiej
  612302

  ROL.03 Prowadzenie produkcji pszczelarskiej

  10-15 stycznia 2024r.

  9-20 stycznia 2024r.   

   

 4. DEKLARACJE  DO POBRANIA

  sesja zima (formuła 2019)

  sesja lato (formuła 2019)

  5. EGZAMIN FORMUŁA 2019

  Komunikat dyrektora CKE z 18 sierpnia 2023 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu zawodowego

  Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego – FORMUŁA 2019

  Komunikat w sprawie zadań jawnych – egzamin zawodowy – FORMUŁA 2019

  Komunikat o dostosowaniach egzaminu zawodowego – FORMUŁA 2019

   

  6. INFORMACJA O OPŁATACH NA EGZAMIN

  https://lodz.oke.gov.pl/egzamin-zawodowy/oplaty-za-egzaminy-zawodowe/

   

  7. WYDAWANIE DYPLOMÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE

  W przypadku absolwentów szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, którzy otrzymali świadectwo ukończenia tej szkoły w bieżącym roku szkolnym i uzyskali świadectwo potwierdzające ostatnią kwalifikację w wyodrębnioną danym zawodzie – wniosek o wydanie dyplomu składa dyrektor szkoły.

  W przypadku absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe z lat ubiegłych i absolwentów kwalifikacyjnych kursów zawodowych – wniosek o wydanie dyplomu składa zdający - bezpośrednio do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi.

  Do wniosku należy dołączyć:

  Poświadczone za zgodność z oryginałem (przez szkołę)świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej

  świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie, w przypadku świadectw wydanych przez OKE w Łodzi należy podać numer świadectwa i datę wydania

  inne dokumenty, wymienione w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

  Uwaga! Wniosek należy dostarczyć do siedziby OKE w Łodzi osobiście lub przesłać pocztą. Nie przyjmujemy wniosków przesłanych pocztą elektroniczną lub faxem.

  więcej o wydawaniu dyplomów: https://lodz.oke.gov.pl/egzamin-zawodowy/wydawanie-dyplomow/  Do pobrania:

  Wniosek o wydanie dyplomu

         

  8. PRZYDATNE LINKI

  http://oke.lodz.pl/
  https://cke.gov.pl/
  https://arkusze.pl/
  https://kwalifikacjewzawodzie.pl/