RSS
A A A
SmodBIP

Strona główna

Z E S P Ó Ł  S Z K Ó Ł  N R  1
im. Batalionów Chłopskich
95-011 Bratoszewice
Plac Staszica 14

Telefon: 42/719 89 83
Kom. 663308983

Fax: 42/719 66 77
www.zs1bratoszewice.pl
e-mail: sekretariat@zs1bratoszewice.pl

NIP: 733-10-21-956; REGON: 000098192
Gmina: Stryków; Województwo: Łódzkie

Nasza szkoła łączy wieloletnia tradycję z nowoczesną bazą dydaktyczną i efektywnymi metodami kształcenia. Oprócz przygotowania ogólnego oferujemy naszym uczniom zdobycie atrakcyjnych i poszukiwanych zawodów oraz kwalifikacji czego dowodem jest certyfikat „Szkoły Przedsiębiorczości”.
Jesteśmy szkołą bezpieczną w której priorytetem jest szacunek dla drugiego człowieka i przyjazna atmosfera. Świadczy o tym tytuł „Szkoły Humanitarnej”, przyznany nielicznym placówka w kraju.
Przekazujemy solidna wiedzę merytoryczną, przygotowujemy do osiągania wytyczonych celów, kształcimy poczucie własnej wartości i tolerancji wobec innych.

Szkoła oferuje kształcenie w kierunkach:

Technikum

Technik Informatyk
Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych
Technik Logistyk
Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki
Technik Mechatronik


Liceum Ogólnokształcące - SŁUŻBY MUNDUROWE

Klasa policyjna
Klasa strażacka
Klasa wojskowa


Szkoła Branżowa I stopnia

Kucharz
Rolnik

Aktualności

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup samochodu do nauki jazdy kategor

01.03.2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
na zakup samochodu do nauki jazdy kategorii B
dla Zespołu Szkół Nr 1
im. Batalionów Chłopskich w Bratoszewicach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup samochodu do nauki jazdy kategor

01.03.2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
na zakup samochodu do nauki jazdy kategorii B
dla Zespołu Szkół Nr 1
im. Batalionów Chłopskich w Bratoszewicach

ZAPYTANIE OFERTOWE

01.02.2021

Przedmiotem zamówienia jest pojazd do nauki jazdy o następujących parametrach:
Parametry techniczne zgodne z przepisami §43 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U.2016 poz. 2022).

Zapytanie ofertowe

11.12.2020

Zespół Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich w Bratoszewicach zaprasza do złożenia ofert (podanie cennika) artykułów spożywczych/ artykułów piekarniczych/ produktów mięsnych na 2021 rok. Warunkiem zawarcia umowy jest dowóz produktów do szkoły.Opublikował: Katarzyna Biernacka
Publikacja dnia: 17.03.2020
Podpisał: Cezary Wójcik
Dokument z dnia: 20.12.2009
Dokument oglądany razy: 37 050