RSS
A A A
SmodBIP

Strona główna

Z E S P Ó Ł  S Z K Ó Ł  N R  1
im. Batalionów Chłopskich
95-011 Bratoszewice
Plac Staszica 14

Telefon: 42/719 89 8342/719 89 83
Fax: 42/719 66 77
www.zs1bratoszewice.pl
e-mail: zs1bratoszewice@szkoly.lodz.pl

NIP: 733-10-21-956; REGON: 000098192
Gmina: Stryków; Województwo: Łódzkie

Nasza szkoła łączy wieloletnia tradycję z nowoczesną bazą dydaktyczną i efektywnymi metodami kształcenia. Oprócz przygotowania ogólnego oferujemy naszym uczniom zdobycie atrakcyjnych i poszukiwanych zawodów oraz kwalifikacji czego dowodem jest certyfikat „Szkoły Przedsiębiorczości”.
Jesteśmy szkołą bezpieczną w której priorytetem jest szacunek dla drugiego człowieka i przyjazna atmosfera. Świadczy o tym tytuł „Szkoły Humanitarnej”, przyznany nielicznym placówka w kraju.
Przekazujemy solidna wiedzę merytoryczną, przygotowujemy do osiągania wytyczonych celów, kształcimy poczucie własnej wartości i tolerancji wobec innych.

Szkoła oferuje kształcenie w kierunkach:

TECHNIKUM (4-letnie):

• Technik Mechatronik
• Technik Rolnik
• Technik Logistyk
• Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych


LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (3-letnie):
• Służby mundurowe

Aktualności

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

26.01.2018

dot. wykonania prac renowacji parkietu na sali gimnastycznej

Zapytanie ofertowe na renowację parkietu w sali gimnastycznej

17.01.2018
Zapytanie ofertowe na renowację parkietu w sali gimnastycznej

Zapytanie ofertowe

21.12.2017

Zamawiający ; Zespół Szkół Nr 1 w Bratoszewicach
Przedmiot zamówienia: Kurs obsługi wózków jezdniowych dla 8 uczestników Projektu „Profesjonalni zawodowcy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Warunki zamówienia:
Cel zamówienia: Przeprowadzenie kursu obsługi wózków jezdniowych, dla 8 (3K/5M) uczestników projektu, zakończonego wydaniem zaświadczeń potwierdzających uzyskanie uprawnień stanowiskowych do obsługi wózków jezdniowych, w tym co najmniej 5 osób uzyska certyfikat UDT.

Zapytanie ofertowe

08.12.2017

Zamawiający ; Zespół Szkół Nr 1 w Bratoszewicach
Przedmiot zamówienia: Doposażenie warsztatów szkolnych dla zawodu Technik rolnik
Warunki zamówienia:
I. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie wyposażenia warsztatów szkolnych w następujące środki dydaktyczne:

1 Obciążniki do ciągnika ZETOR,(przednie, walizkowe) żeliwo, masa 50 kg/szt szt. 4Opublikował: Cezary Wójcik
Publikacja dnia: 03.12.2015
Podpisał: Cezary Wójcik
Dokument z dnia: 20.12.2009
Dokument oglądany razy: 22 524