RSS
A A A
SmodBIP

Strona główna

Z E S P Ó Ł  S Z K Ó Ł  N R  1
im. Batalionów Chłopskich
95-011 Bratoszewice
Plac Staszica 14

Telefon: 42/719 89 8342/719 89 83
Fax: 42/719 66 77
www.zs1bratoszewice.pl
e-mail: zs1bratoszewice@szkoly.lodz.pl

NIP: 733-10-21-956; REGON: 000098192
Gmina: Stryków; Województwo: Łódzkie

Nasza szkoła łączy wieloletnia tradycję z nowoczesną bazą dydaktyczną i efektywnymi metodami kształcenia. Oprócz przygotowania ogólnego oferujemy naszym uczniom zdobycie atrakcyjnych i poszukiwanych zawodów oraz kwalifikacji czego dowodem jest certyfikat „Szkoły Przedsiębiorczości”.
Jesteśmy szkołą bezpieczną w której priorytetem jest szacunek dla drugiego człowieka i przyjazna atmosfera. Świadczy o tym tytuł „Szkoły Humanitarnej”, przyznany nielicznym placówka w kraju.
Przekazujemy solidna wiedzę merytoryczną, przygotowujemy do osiągania wytyczonych celów, kształcimy poczucie własnej wartości i tolerancji wobec innych.

Szkoła oferuje kształcenie w kierunkach:

TECHNIKUM (4-letnie):

• Technik Mechatronik
• Technik Rolnik
• Technik Logistyk
• Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych


LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (3-letnie):
• Służby mundurowe

Aktualności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

10.06.2018

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

(ogólna dla urzędów w przypadku, gdy przetwarzanie danych nastąpi na podstawie zrealizowania przepisów prawa, umów, ewentualnie zgody)
obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Wybó oferty

11.05.2018

Doposażenie stanowisk do realizacji staży zawodowych uczniów technikum.

Wybó oferty

11.05.2018

Przeprowadzenie kursu BHP dla 20 uczniów biorących udział w stażach zawodowych

Zapytanie ofertowe

25.04.2018
Zapytanie ofertowe dotyczące doposażenia stanowisk do realizacji staży zawodowych uczniów technikum.


Opublikował: Cezary Wójcik
Publikacja dnia: 03.12.2015
Podpisał: Cezary Wójcik
Dokument z dnia: 20.12.2009
Dokument oglądany razy: 23 256