RSS
A A A
SmodBIP

Aktualności

...
Pokaż aktualności z roku:

Zapytanie ofertowe

04.12.2018
Zespół Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich w Bratoszewicach zwraca się z prośbą o podanie cennika artykułów spożywczych z Państwa oferty. Warunkiem zawarcia umowy jest dowóz produktów do szkoły.

Zapytanie ofertowe

30.11.2018

Zespół Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich w Bratoszewicach zwraca się z prośbą o podanie cennika artykułów piekarniczych z Państwa oferty. Warunkiem zawarcia umowy jest dowóz produktów do szkoły.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę opału do Zespołu Szkół Nr 1

22.10.2018

Informujemy, że wyniku rozeznania cenowego przeprowadzonego w dniu 16.10.2018r. spośród dostarczonych do szkoły ofert, wybrano ofertę z najniższą ceną 529,99 zł za 1 tonę, którą przedstawiła Firma „Barteks” PPHU Sławomir Bartosiewicz.

ZAPYTANIE OFERTOWE

01.10.2018

Przedmiotem zamówienia jest dostawa opału zgodnie z Polską Normą PN-82/G 97001-3 w ilości szacunkowej 200 ton miału, polegająca na sukcesywnych dostawach (dokładne ilości określa każdorazowo Zamawiający), do składu zlokalizowanego w siedzibie Zamawiającego.

Zapytanie ofertowe

10.08.2018

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich w Bratoszewicach, Plac Staszica 14 prosi o składanie ofert na przewóz młodzieży Zespołu Szkól Nr 1 w Bratoszewicach do Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Zapytanie ofertowe na prace związane z remontem łazienkiuczniowskiej w Zespole Szkół

29.06.2018

Zapytanie ofertowe na prace związane z remontem łazienki uczniowskiej
w Zespole Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich
w Bratoszewicach

Zapytanie ofertowe na prace związane z termomodernizacją pokrycia dachu sali gimnastycz

26.06.2018

Zapytanie ofertowe na prace związane z termomodernizacją pokrycia dachu sali gimnastycznej Zespołu Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich w Bratoszewicach

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

10.06.2018

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

(ogólna dla urzędów w przypadku, gdy przetwarzanie danych nastąpi na podstawie zrealizowania przepisów prawa, umów, ewentualnie zgody)
obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Wybó oferty

11.05.2018

Doposażenie stanowisk do realizacji staży zawodowych uczniów technikum.

Wybó oferty

11.05.2018

Przeprowadzenie kursu BHP dla 20 uczniów biorących udział w stażach zawodowych

Zapytanie ofertowe

25.04.2018
Zapytanie ofertowe dotyczące doposażenia stanowisk do realizacji staży zawodowych uczniów technikum.

Zapytanie ofertowe

25.04.2018
Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia kursu z zakresu BHP dla 20 uczniów biorących udział w stażach zawodowych.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

26.01.2018

dot. wykonania prac renowacji parkietu na sali gimnastycznej

Zapytanie ofertowe na renowację parkietu w sali gimnastycznej

17.01.2018
Zapytanie ofertowe na renowację parkietu w sali gimnastycznej


Opublikował: Cezary Wójcik
Publikacja dnia: 20.12.2009
Podpisał: Cezary Wójcik
Dokument z dnia: 20.12.2009
Dokument oglądany razy: 6 009