RSS
A A A
SmodBIP

Zapytanie ofertowe na prace związane z termomodernizacją pokrycia dachu sali gimnastycz

26.06.2018

Ze względu na wartość zamówienia nieprzekraczającą wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tylko przepisy Kodeksu cywilnego.

Zespół Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich w Bratoszewicach Plac Staszica 14, w ramach rozpoznania cenowego rynku, zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi termomodernizacji dachu sali gimnastycznej Zespołu Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich w Bratoszewicach. Termomodernizacja obejmuje montaż styropianu laminowanego papą grubości 15 cm, podniesienie ogniomurków, wykonanie remontu instalacji odgromowej i orynnowania, montaż kominków wentylacyjnych, wywóz gruzu i pozostałości z prac
na wysypisko wraz z odpadami.

Powierzchnia dachu sali gimnastycznej 10,8 m x 18,20 m.
Wysokość sali gimnastycznej 7,30m

Termin realizacji zamówienia 01.07.-30.09.2018r.
W przesłanych ofertach proszę uwzględnić doświadczenie z zakresu termomodernizacji.

Oferty prosimy składać na piśmie do dnia 4.07.2018r. w sekretariacie szkoły lub drogą elektroniczną na adres zs1bratoszewice@szkoly.lodz.pl

Opublikował: Katarzyna Biernacka
Publikacja dnia: 26.06.2018

Dokument oglądany razy: 77
« inne aktualności