RSS
A A A
SmodBIP

Zapytanie ofertowe

08.12.2017


Projekt „Profesjonalni zawodowcy” współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją Projektu pod nazwą pod nazwą „Profesjonalni zawodowcy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2014-2020 realizowanym zgodnie z umową o dofinansowanie projektu RPLD.11.03.01-10-0074/16-00 z dnia 7 Listopada 2016 roku, Oś Priorytetowa XI. Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Poddziałanie XI.3.1 Kształcenie zawodowe.


Zamawiający ; Zespół Szkół Nr 1 w Bratoszewicach
Przedmiot zamówienia: Doposażenie warsztatów szkolnych dla zawodu Technik rolnik
Warunki zamówienia:
I. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie wyposażenia warsztatów szkolnych w następujące środki dydaktyczne:

1 Obciążniki do ciągnika ZETOR,(przednie, walizkowe) żeliwo, masa 50 kg/szt szt. 4


II. Oferent musi zapewnić dostarczenie ww. artykułów na miejsce realizacji projektu tj. Zespół Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich w Bratoszewicach, pl. Staszica 14, 95-011 Bratoszewice.


W sprawach szczegółowych proszę o kontakt pod telefonem 042/719-89-83 bądź e-mailem zs1bratoszewice@szkoly.lodz.pl

Ofertę proszę złożyć w terminie do 15.12.2017 r. w Biurze Projektu, Zespole Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich, pl. Staszica 14, 95-011 Bratoszewice lub przesłać e-mailem zs1bratoszewice@szkoly.lodz.pl

Opublikował: Katarzyna Biernacka
Publikacja dnia: 08.12.2017

Dokument oglądany razy: 119
« inne aktualności