RSS
A A A
SmodBIP

Status prawny

Organ prowadzący szkołę: Gmina Stryków
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Łódzki Kurator Oświaty

Status prawny Zespołu Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich w Bratoszewicach znajduje się w Statucie Szkoły:

STATUT SZKOŁY - plik pdf. Kliknij, aby otworzyćOpublikował: Katarzyna Biernacka
Publikacja dnia: 03.10.2022
Podpisał: Cezary Wójcik
Dokument z dnia: 28.12.2009
Dokument oglądany razy: 5 685