RSS
A A A
SmodBIP

Organy i osoby sprawujące funkcje

Organami szkoły są:

  1. Dyrektor szkoły
  2. Rada Pedagogiczna
  3. Rada Rodziców
  4. Samorząd Uczniowski

KADRA KIEROWNICZA:
Dyrektor: Beata Jachurska
Wicedyrektor: Elżbieta Czesny
Kierownik szkolenia praktycznego: Ewa Piszczyńska
Kierownik gospodarczy: Jadwiga Znajdek

ADMINISTRACJA:
Aneta Gońda – główny księgowy
Jadwiga Znajdek – kierownik gospodarczy
Agnieszka Tomczyk - sekretarz szkoły

RADA RODZICÓW:
Justyna Dziewiór – przewodniczący
Mariusz Bryszewski – zastępca przewodniczącego
Anna Olszewska – sekretarz
Opublikował: Katarzyna Biernacka
Publikacja dnia: 10.06.2022
Podpisał: Cezary Wójcik
Dokument z dnia: 28.12.2009
Dokument oglądany razy: 5 894