RSS
A A A
SmodBIP

Organy i osoby sprawujące funkcje

Organami szkoły są:

  1. Dyrektor szkoły
  2. Rada Pedagogiczna
  3. Rada Rodziców
  4. Samorząd Uczniowski

KADRA KIEROWNICZA:

Dyrektor: Magdalena Mackiewicz
Wicedyrektor: Beata Jachurska
Kierownik szkolenia praktycznego: Elżbieta Czesny
Kierownik gospodarczy: Jadwiga Znajdek

ADMINISTRACJA:

Stanisława Otto – główny księgowy
Aneta Gońda – referent ds. księgowo - kasowych
Jadwiga Znajdek – kierownik gospodarczy
Agnieszka Tomczyk - sekretarz szkoły

RADA RODZICÓW:

Karwacka Iwona -przewodniczący
Dudkiewicz Aneta- z-ca przewodniczącego
Juras Magdalena- sekretarz
Opublikował: Katarzyna Biernacka
Publikacja dnia: 25.04.2018
Podpisał: Cezary Wójcik
Dokument z dnia: 28.12.2009
Dokument oglądany razy: 2 959