RSS
A A A
SmodBIP

Rejestry, ewidencje i archiwa

Rejestr akt w Zespole Szkół Nr 1 w Bratoszewicach prowadzony jest w oparciu o Instrukcję Kancelaryjną obowiązującą w jednostce opracowaną na podstawie zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej Dz. Urz. MEN z 1991 nr 7 poz. 33.
W instrukcji omówione są m.in. zasady obiegu akt, załatwiania spraw i prowadzenia archiwum zakładowego.

W jednostce prowadzone są:
1. Rejestr pracowników.
2. Ewidencja Akt osobowych.
3. Księga uczniów.
4. Rejestr aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli.
5. Ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły.
6. Rejestr zarządzeń wewnętrznych.
7. Rejestr uchwał Rady Pedagogicznej.
8. Księga inwentarzowa.
9. Księga zastępstw.
10. Rejestr wydanych legitymacji służbowych nauczycieli.
11. Rejestr wydanych legitymacji szkolnych.
12. Rejestr delegacji.
13. Dziennik korespondencyjny.
14. Rejestr pieczątek i stempli.
15. Ewidencja czasu pracy.
16. Archiwum dokumentacji szkoły.
17. Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego.

Rejestry udostępniane są osobom, których one dotyczą lub ich przedstawicielom ustawowym.Opublikował: Cezary Wójcik
Publikacja dnia: 28.12.2009
Podpisał: Cezary Wójcik
Dokument z dnia: 28.12.2009
Dokument oglądany razy: 4 268