RSS
A A A
SmodBIP

Strona główna

Z E S P Ó Ł  S Z K Ó Ł  N R  1
im. Batalionów Chłopskich
95-011 Bratoszewice
Plac Staszica 14

Telefon: 42/719 89 8342/719 89 83
Fax: 42/719 66 77
www.zs1bratoszewice.pl
e-mail: zs1bratoszewice@szkoly.lodz.pl

NIP: 733-10-21-956; REGON: 000098192
Gmina: Stryków; Województwo: Łódzkie

Nasza szkoła łączy wieloletnia tradycję z nowoczesną bazą dydaktyczną i efektywnymi metodami kształcenia. Oprócz przygotowania ogólnego oferujemy naszym uczniom zdobycie atrakcyjnych i poszukiwanych zawodów oraz kwalifikacji czego dowodem jest certyfikat „Szkoły Przedsiębiorczości”.
Jesteśmy szkołą bezpieczną w której priorytetem jest szacunek dla drugiego człowieka i przyjazna atmosfera. Świadczy o tym tytuł „Szkoły Humanitarnej”, przyznany nielicznym placówka w kraju.
Przekazujemy solidna wiedzę merytoryczną, przygotowujemy do osiągania wytyczonych celów, kształcimy poczucie własnej wartości i tolerancji wobec innych.

Szkoła oferuje kształcenie w kierunkach:

TECHNIKUM (4-letnie):

• Technik Mechatronik
• Technik Rolnik
• Technik Logistyk
• Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych


LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (3-letnie):
• Służby mundurowe

Aktualności

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę opału do Zespołu Szkół Nr 1

22.10.2018

Informujemy, że wyniku rozeznania cenowego przeprowadzonego w dniu 16.10.2018r. spośród dostarczonych do szkoły ofert, wybrano ofertę z najniższą ceną 529,99 zł za 1 tonę, którą przedstawiła Firma „Barteks” PPHU Sławomir Bartosiewicz.

ZAPYTANIE OFERTOWE

01.10.2018

Przedmiotem zamówienia jest dostawa opału zgodnie z Polską Normą PN-82/G 97001-3 w ilości szacunkowej 200 ton miału, polegająca na sukcesywnych dostawach (dokładne ilości określa każdorazowo Zamawiający), do składu zlokalizowanego w siedzibie Zamawiającego.

Zapytanie ofertowe

10.08.2018

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich w Bratoszewicach, Plac Staszica 14 prosi o składanie ofert na przewóz młodzieży Zespołu Szkól Nr 1 w Bratoszewicach do Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Zapytanie ofertowe na prace związane z remontem łazienkiuczniowskiej w Zespole Szkół

29.06.2018

Zapytanie ofertowe na prace związane z remontem łazienki uczniowskiej
w Zespole Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich
w BratoszewicachOpublikował: Cezary Wójcik
Publikacja dnia: 03.12.2015
Podpisał: Cezary Wójcik
Dokument z dnia: 20.12.2009
Dokument oglądany razy: 24 688