Strona główna

Z E S P Ó Ł  S Z K Ó Ł  N R  1
im. Batalionów Chłopskich
95-011 Bratoszewice
Plac Staszica 14

Telefon: 42/719 89 8342/719 89 83
Fax: 42/719 66 77
www.zs1bratoszewice.pl
e-mail: zs1bratoszewice@szkoly.lodz.pl

NIP: 733-10-21-956; REGON: 000098192
Gmina: Stryków; Województwo: Łódzkie

Nasza szkoła łączy wieloletnia tradycję z nowoczesną bazą dydaktyczną i efektywnymi metodami kształcenia. Oprócz przygotowania ogólnego oferujemy naszym uczniom zdobycie atrakcyjnych i poszukiwanych zawodów oraz kwalifikacji czego dowodem jest certyfikat „Szkoły Przedsiębiorczości”.
Jesteśmy szkołą bezpieczną w której priorytetem jest szacunek dla drugiego człowieka i przyjazna atmosfera. Świadczy o tym tytuł „Szkoły Humanitarnej”, przyznany nielicznym placówka w kraju.
Przekazujemy solidna wiedzę merytoryczną, przygotowujemy do osiągania wytyczonych celów, kształcimy poczucie własnej wartości i tolerancji wobec innych.

Szkoła oferuje kształcenie w kierunkach:

TECHNIKUM (4-letnie):

• Technik Mechatronik
• Technik Rolnik
• Technik Logistyk
• Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych


LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (3-letnie):
• Służby mundurowe


Opublikował: Cezary Wójcik
Publikacja dnia: 03.12.2015
Podpisał: Cezary Wójcik
Dokument z dnia: 20.12.2009
Dokument oglądany razy: 28030
20.07.2019 // www.zs1bratoszewice.pl/smod