Projekty

Profesjonalni zawodowcy 

Projekt  „Profesjonalni zawodowcy” współfinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa  XI Edukacja  Kwalifikacje Umiejętności,

Poddziałanie. XI.3.1. Kształcenie zawodowe

 

 

 

 

Oferty składamy sekretariatu ZS Nr 1 w Bratoszewicach pl. Staszica 14, do 29.12.2016r.
Udzielamy odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty ds. finansowych

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko koordynatora

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty ds. dydaktycznych

 

 

 

Bratoszewice, 19.12.2016 r.