UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

 

21 czerwca, dzień zakończenia roku szkolnego 2023/2024, był dniem podsumowań, gratulacji i podziękowań. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 9.15. przed budynkiem szkoły. Z całą naszą społecznością świętowali zaproszeni goście: Grzegorz Szkup - zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Strykowie, młodszy inspektor Michał Kaliszewski -  zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Zgierzu, podporucznik Arkadiusz Zakaszewski - przedstawiciel 9. Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej, Przemysław Gawrych - przedstawiciel Wojskowego Centrum Rekrutacji, Marcin Łysoń - Komendant Gminny OSP i wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Strykowie, Lilianna Jóźwiak – Staszewska - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę - Gminy Stryków, Karol Sapiejewski- dyrektor Hotelu 500, Małgorzata Domagała - szefowa kuchni Hotelu 500 , Andrzej Karniszewski-   dyrektor Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach.  W trakcie uroczystego apelu najlepsi uczniowie otrzymali, z rąk Pani Dyrektor Beaty Jachurskiej, świadectwa  z wyróżnieniem, dyplomy i nagrody. Nagrodzeni zostali również uczniowie, którzy reprezentowali szkołę w zawodach sportowych, konkursach szkolnych i wojewódzkich. Nagrodę burmistrza Strykowa za najwyższe osiągnięcia w nauce otrzymała Aleksandra Binias – uczennica klasy I LOb. Pani Dyrektor wręczyła listy gratulacyjne rodzicom uczniów, którzy otrzymali świadectwo z wyróżnieniem i podziękowała wszystkim  za wysiłek włożony w proces dydaktyczny.4

W dalszej części apelu Pani Dyrektor Beata Jachurska szczególne słowa podziękowania za wieloletnią współpracę skierowała do Pana Karola Sapiejewskiego.

Po części oficjalnej uczniowie klas I TI i I TL zaprezentowali krótką część artystyczną, w której przedstawili muzyczny skrót wydarzeń z minionego roku szkolnego.

Po spotkaniu ogólnym, uczniowie poszczególnych klas udali się wraz z wychowawcami do sal lekcyjnych, by we własnym gronie odebrać świadectwa, dokonać refleksji nad minionymi  miesiącami oraz podzielić się wakacyjnymi planami.

Życzymy wszystkim udanych, słonecznych i bezpiecznych wakacji!

Do zobaczenia we wrześniu!