Wyższa Szkoła Bankowa – naszym nowym partnerem

 

27 czerwca br. zostało podpisane porozumienie między Zespołem Szkół Nr 1 w Bratoszewicach a Wyższą Szkołą Bankową Merito. Dzięki temu nasza placówka zyskała nowego partnera, który będzie wspierał naszych uczniów na drodze kształtowania wiedzy i umiejętności z dziedziny logistyki, informatyki czy chociażby bezpieczeństwa narodowego. Ponadto młodzież będzie korzystała z wielu dobrodziejstw naukowych, przygotowanych przez WSB Merito, choćby uczestnicząc w innowacyjnych lekcjach organizowanych na uczelni. 

Dziękując za kolejne możliwości rozwoju naszych uczniów, liczmy na owocną współpracę!

Karolina Adamczyk