Profilaktyczny Dzień Dziecka

 

27 maja br. w Hotelu 500 odbył się Profilaktyczny Dzień Dziecka, w którym wzięli udział uczniowie klas 1- 3 naszej szkoły.  Dla młodzieży przewidziano wiele ciekawych atrakcji, m. in.:  odbyły się międzyklasowe rozgrywki sportowe (I tura - klasy 2 i 3, II - tura klasy 1), podczas których uczniowie rywalizowali ze sobą w różnych konkurencjach sportowych: bieg na 50 metrów, slalom z piłeczką do tenisa stołowego na łyżce, bieg w workach, konkurencja kelnerska (przejście z tacą z kubeczkami między pachołkami) oraz slalom w alko- i narkogoglach. Osoby, które zajęły podium w każdej kategorii, otrzymały drobne upominki.

Ponadto uczniowie wzięli udział w programie profilaktycznym ,,Bez znieczulenia”, poprowadzonym przez pracowników Centrum Progres w Koluszkach oraz osoby z nim związane- p. Urszulą Pecyną, p. Karoliną Kunką oraz p. Mariuszem Chlebdą. Celem spotkania było przekazanie informacji nt. uzależnienia od środków psychoaktywnych oraz pozbawienie uczestników "komfortu niewiedzy". Spotkanie miało formę mitingu z elementami psychodramy. Prowadząca zajęcia p. Urszula (instruktor terapii uzależnień) uświadamiała młodzież na temat istoty poznawania własnej wartości, samodoskonalenia i autentyczności. Przeprowadziła dyskusję nt. powodów sięgania o używki, podczas której uczniowie stworzyli listę takich potencjalnych przyczyn, m. in.: ciekawość, beztroska, popisywanie się przed gronem rówieśniczym, strata bliskiej osoby czy samotność (uczestnicy spotkania wspólnie z wykładowcami doszli do wniosku, że żaden z tych czynników nie jest powodem do sięgania po narkotyki). Następnie zostały omówione czynniki, które najczęściej wpływają na uzależnienie (wpływ społeczny, środowisko rodzinne, uwarunkowania biologiczne i psychologiczne).  Na koniec warsztatów uczniowie wzięli udział w scenkach, np.: poproszenie do tańca ,,na trzeźwo”, ,,dzielenie się” partnerem/ partnerką z innymi oraz wyrwanie się z ,,objęć powodów” trzymających w uzależnieniu. Uczestnicy zajęć mieli również okazję wysłuchać świadectwa osoby uzależnionej od alkoholu i narkotyków. Pan Mariusz, od 10 lat w procesie zdrowienia, opowiedział swoją historię życia, począwszy od wychowania się w rodzinie alkoholowej, przez swoje doświadczenia z uzależnieniem po próbę wyjścia z nałogu i obecne życie w trzeźwości.

Młodzież spotkała się również z policjantami z Powiatowej Komendy Policji w Zgierzu: podkomisarzem Robertem Borowskim oraz aspirantem Łukaszem Krzemieniem. Funkcjonariusze powiedzieli o zagrożeniach, jakie niosą ze sobą zbilżające się wakacje; wypowiedzieli się na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym i konsekwencjach nieprzestrzegania prawa w tym aspekcie a także o skutkach nadużywania alkoholu i substancji psychoaktywnych. Policjanci dyskutowali z młodzieżą na temat bezpieczeństwa nad wodą oraz niebezpieczeństw, jakie może nieść ze sobą praca sezonowa, zwłaszcza za granicą. Chętni uczniowie mogli założyć alkogogle i wykonać w nich zadania obrazujące jak alkohol wpływa na funkcję poznawcze – wzrokowe.

Na koniec „Profilaktycznego Dnia Dziecka” młodzież wysłuchała wykładu przeprowadzonego przez panią psycholog Annę Rożniatę – Zawałę, która zobrazowała temat zaburzeń odżywiania: anoreksję i bulimię. Poruszyła również temat ortoreksji, polegającej na obsesyjnym kontrolowaniu jakości spożywanych produktów a także opowiedziała o szkodliwości stosowania suplementów i sterydów, które szkodzą naszemu zdrowiu.
Podczas podsumowania, poprowadzonego przez Panią Dyrektor Beatę Jachurską, zostały wylosowane vouchery do wykorzystania w restauracji Hotelu 500. Pani Dyrektor wraz z Wiceburmistrzem Strykowa- Panem Adamem Kaźmierczakiem oraz Dyrektorem Hotelu 500 – Panem Karolem Sapiejewskim nagrodziła następujących szczęśliwców:

  • Kamila Rogalska z klasy 1 Technikum Logistycznego (voucher na 50 zł)
  • Cyprian Krakowiak z klasy 1 Technikum Informatycznego (voucher na 100 zł)
  • Jan Kurek z klasy 1 Technikum Logistycznego (voucher na 200 zł)

W tym wyjątkowym dniu naszym wydarzeniom towarzyszył grill z kiełbaskami i napojami, słodkimi przekąskami i owocami. Młodzież aktywnie brała udział we wszystkich proponowanych aktywnościach i z zaciekawieniem słuchała zaproszonych prelegentów.
Społeczność Zespołu Szkół Nr 1 w Bratoszewicach bardzo dziękuje Dyrektorowi Hotelu 500 Panu Karolowi Sapiejewskiemu za możliwość przeprowadzenia Profilaktycznego Dnia Dziecka w Hotelu 500 oraz ufundowanie voucherów podarunkowych dla uczniów szkoły. Dziękujemy serdecznie również Burmistrzowi Strykowa- Panu Piotrowi Ślęzakowi oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za sfinansowania zajęć profilaktycznych dla młodzieży; dziękujemy wszystkim prelegentom, którzy wzięli udział w wydarzeniu. 

Anna Wójcik