,,Nie dopalaj się, bo się spalisz"

 

,,Nie dopalaj się, bo się spalisz" - pod takim hasłem odbyły się zajęcia profilaktyczne dotyczące uzależnienia od narkotyków i dopalaczy, które są zmorą naszych czasów, gdyż  stanowią obiekt dużego zainteresowani wśród młodych ludzi. 21 maja uczniowie klas: 2 IŻ oraz 2 L wzięli udział w warsztatach pt. ,,Nie dopalaj się, bo się spalisz – co warto wiedzieć o narkotykach i dopalaczach (NSP)?", które poprowadził pan Leszek Roszczenko- Prezes Fundacji Bonum Humanum, działający również w Stowarzyszeniu Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Celem owych zajęć było dostarczenie młodym ludziom informacji o tzw. dopalaczach i narkotykach by zwiększyć ich ostrożności a zarazem zmniejszyć ich otwartość na kontakty z tymi produktami. Na zajęciach omówiono również temat konsekwencji psychologicznych, neurologicznych i społecznych zażywania dopalaczy i narkotyków. Ponadto warsztaty miały  na celu kreować wzorce życia wolnego od uzależnień i wskazywać alternatywy dla zażywania dopalaczy i narkotyków oraz ukazywać formy pomocy w przypadku zaistnienia problemu.

Na początku uczniowie wzięli udział w ,,zabawie" polegającej na odgadywaniu liczb. Ćwiczenie to miało odniesienie do kwestii manipulacji i wpływowi drugich osób na nasze życie. Młodzież rozmawiała na temat tego, kto i co najbardziej na nich ma wpływ.

Podczas zajęć poruszona została kwestia przepisów prawa, które dotyczyły m.in. substancji takich, jak alkohol oraz papierosy. Pan Leszek Roszczenko przybliżył uczniom ,,świat NSP" (nowych substancji psychoaktywnych), mówił o podziale środków odurzających i o ich negatywnym wpływie na zdrowie i życie człowieka.  Prowadzący przedstawił na przykładach kłamliwe informacje (rozpowszechniane w Internecie) dotyczące rzekomego neutralnego działania dopalaczy na organizmy młodych ludzi. Osobną częścią wykładu było przedstawienie przepisów prawnych dotyczących udostępniania, nakłaniania do spożywania, posiadania, produkcji oraz handlu środkami psychoaktywnych. Na koniec zajęć młodzież uczestniczyła w dyskusji na temat istoty bycia rozważnym i odpowiedzialnym również w odniesieniu do kwestii sięgania po narkotyki.
Zajęcia zostały sfinansowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strykowie.

Anna Wójcik