Warsztaty dotyczące cyberprzemocy

 

23 kwietnia br. w naszej szkole odbyły się warsztaty pt.: ,,Przeciwdziałanie mowie nienawiści i hejtowi", przeprowadzone przez fundację New Media. Zajęcia sfinansowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strykowie. Celem zajęć było przybliżenie zróżnicowanych aspektów zjawiska mowy nienawiści w Internecie, hejtu oraz cyberprzemocy rówieśniczej. W warsztatach wzięły dział 3 klasy: 2 LO b, 3 TL oraz 3 LO. Podczas zajęć w każdej klasie, prowadzonych przez panią Berenikę Anders, uczniowie mieli okazję przekonać się, jak łatwo znaleźć informacje na określony temat, mając tylko imię i nazwisko (Pani Berenika przed zajęciami za pomocą dostępnych mediów, m.in. Facebooka, Instagrama znalazła przykładowe informacje i działania w Sieci każdego uczestnika spotkań). Ponadto uczniowie przekonali się o tym, jakie informacje na swój temat młodzież zamieszcza w świecie wirtualnym.  Podczas zajęć Prowadząca omówiła aspekty psychologiczne takie, jak: przypadkowy wybór ofiary w celu przypodobania się grupie rówieśniczej, rozhamowanie, ocena rzeczywistego zagrożenia ze strony osób atakujących oraz skala problemów osób atakowanych. Przybliżyła mechanizmy działania zarówno osób dopuszczających się przemocy, jak tych, które przemocy doznają. Jednocześnie wyposażyła młodzież w wiedzę, gdzie i w jaki sposób można szukać pomocy i wsparcia w przypadku doświadczenia cyberbullingu lub  hejtu w Internecie. Pani Anders powiedziała o Ochronie Danych Osobowych w Internecie oraz tym, w jaki sposób się chronić przed wyciekiem tych danych w świecie wirtualnym. Prowadząca zajęcia opowiedziała również na temat bańki filtrującej, śladzie cyfrowym oraz profilowaniu. Konsekwencje niewłaściwych działań zaprezentowała na przykładach  ,,case study”,  m.in.: jak po cechach charakterystycznych osoby na fotografii, można ustalić kim ona jest i sprawić by poniosła konsekwencje za niewłaściwe zachowanie ukazane na fotografii (przykład studenta z Ukrainy na Majdanku) oraz ,,Pandora Gate”- aferze, w której kilku znanych polskich youtuberów zostało oskarżonych m.in. o grooming.

Zajęcia uwrażliwiły młodzież na tematykę cyberprzemocy, agresji w Internecie oraz ochrony swojego wizerunku. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w spotkaniu i chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami  ze świata wirtualnego.

Anna Wójcik