„Wiwat Maj, Trzeci Maj...”

 

„Maj – rocznica pięknych serc! Maj – rocznica wielkich myśli,
Tym, co dawno przeminęli, hołd składają, ci co przeszli...”

Michał Aret

  „Wiwat Maj, Trzeci Maj...”

26 kwietnia br. obchodziliśmy w naszej szkole uroczystość upamiętniającą Konstytucję 3 Maja. Była to piękna lekcja historii, podczas której uczniowie klasy I LO b, pod opieką nauczycieli p. Anny Pieczykolan i p. Dariusza Stefańskiego, przypomnieli społeczności szkolnej ważne dla naszego kraju wydarzenia historyczne. W roli konferansjerów akademii wystąpili: Aleksandra Binias i Kamil Jastrzębowski, natomiast w roli czytających w montażu słowno- muzycznym: Julia Olczak, Lena Mularczyk, Adam Zdziarski, Oliwier Wojtczak oraz Wiktor Baranowski.
Nastrojowe wiersze w wykonaniu młodzieży, przeplatające się z lirycznymi piosenkami patriotycznymi („Ojczyzna” Marka Grechuty, „Pytasz mnie” Andrzeja Rosiewicza i „Witaj, majowa jutrzenko”, znana też jako Mazurek 3 Maja, ze słowami wiersza Rajnolda Suchodolskiego), niewątpliwie wywołały refleksję i wzruszenie.

„Witaj majowa jutrzenko,
Świeć naszej polskiej krainie,
Uczcimy ciebie piosenką,
Która w całej Polsce słynie.

Witaj Maj! Trzeci Maj,
u Polaków błogi raj!”

Anna Pieczykolan