Działalność gospodarcza w ,,pigułce”

 

10 kwietnia br. w naszej szkole gościła p. Elżbieta Kurek z Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu. Tym razem przeprowadziła Ona zajęcia dotyczące działalności gospodarczej w dwóch klasach 3- Technikum Agrotronicznego oraz Liceum Ogólnokształcącego. Ich głównym tematem było przygotowanie uczniów do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, pokazanie szans i zagrożeń wynikających z samozatrudnienia oraz kształtowanie niezbędnych postaw i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości. Pani Kurek opowiedziała o procedurze ubiegania się o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz możliwościach ich fizycznego przeznaczenia. Uczniowie mieli możliwość zapoznać się z formularzem wniosku, jak również ze sposobami jego uzupełnienia. Na koniec spotkania wywiązała się merytoryczna dyskusja, która poszerzała informacje przekazane przez naszego gościa.

Anna Wójcik