Szkolny konkurs bezpieczeństwo w Sieci

 

Zagrożenia związane z bezpieczeństwem w Internecie dramatycznie wzrosły w ostatnich latach. Cyberprzemoc zdefiniować można jako prześladowanie, zastraszanie, nękanie, wyśmiewanie innych osób z wykorzystaniem Internetu i narzędzi elektronicznych. Cyberprzestępczość jest nową i jedną z najszybciej rozwijających się form przestępczości transgranicznych, której ofiarą padło już wiele milionów osób. Istnieje wiele form cyberprzestępczości, z których najbardziej rozpowszechnione są te związane z fałszowaniem tożsamości. Aby uchronić małoletnich przed niebezpieczeństwami utworzone zostały w naszej szkole „Standardy Ochrony Małoletnich”, w których również można znaleźć zapisy dotyczące ochrony przed cyberzagrożeniami.

W ramach działań profilaktyczno- edukacyjnych z zakresu przemocy z użyciem mediów elektronicznych w „Tygodniu Bezpiecznego Internetu”, zorganizowanego w naszej szkole, odbył się konkurs dla uczniów klas I i II. W wyniku identycznej liczby punktów nastąpiła dogrywka, w której przedstawiciele klas: 1 I, 2 IŻ, 1 LOa oraz 1 LOb udzielali odpowiedzi na pytania otwarte oraz pisali wiadomość e- mail na podany temat.

Oto laureaci konkursu:
I miejsce – Kuba Majewski (2 I) i Gabriel Jędrzejczyk (2 Ż)
II miejsce – Wiktoria Wojcieszek i Natalia Świderska (1 LO a)
III miejsce  – Julia Olczak i Aleksandra Binias (1 LO b)
Wyróżnienie - Miłosz Grochocki i Dominik Karolewski (1 I)

Wszystkim uczestnikom dziękuję za udział w konkursie,
natomiast zwycięzcom serdecznie gratuluję!

Anna Wójcik