CYBERBEZPIECZNI!

 

19 marca 2024 r. szkolny koordynator projektu OSEhero Pani Żaneta Wojciechowska oraz pedagog szkolny Pani Anna Mackiewicz- Wójcik przeprowadziły szkolenie dla rodziców „Słowa mają moc- cyberbezpieczeństwo w Sieci”. Celem spotkania było podzielenie się wiedzą dotyczącą niebezpiecznych zachowań w Sieci oraz przedstawienie wyników ankiety przeprowadzonej wśród uczniów naszej szkoły w marcu br. dotyczącej ich aktywności w Internecie.

Pani Żaneta Wojciechowska w krótkiej prezentacji zapoznała rodziców z naukowymi badaniami dotyczącymi czasu spędzanego przez uczniów w Internecie oraz przytoczyła najnowsze dane statystyczne związane z  aktywnością nastolatków w Sieci. Poruszyła również temat zagrożeń czyhających w Internecie oraz sposoby aby się przed nimi uchronić.

Pani Anna Mackiewicz- Wójcik przedstawiła założenia Standardów Ochrony Małoletnich, które będąc jednym z elementów systemowego rozwiązania ochrony małoletnich przed krzywdzeniem, stanowią formę zabezpieczenia ich praw. Należy je traktować jako jedno z narzędzi wzmacniających i ułatwiających skuteczniejszą ochronę uczniów przed krzywdzeniem. W szkolnych Standardach Ochrony Małoletnich uwzględniono również kwestie związane z ochroną przed różnego rodzaju cyberprzemocą.
Żaneta Wojciechowska

Żaneta Wojciechowska