„TYGODNIA Z LOGISTYKĄ” CIĄG DALSZY…

 

W związku z organizowanym w naszej szkole „Tygodniem z Logistyką” uczniowie klasy 1 Technikum Logistycznego odbyli wycieczkę zawodową do przedsiębiorstwa logistyczno – produkcyjnego L’ Oceane des Plastics z siedzibą w Głownie.

Program spotkania był bardzo urozmaicony a jego cel nadrzędny stanowiła przede wszystkim obserwacja procesu produkcji zbiorników na wodę i paliwo do łodzi motorowych oraz jachtów. Dzięki uprzejmości dyrektora firmy uczniowie zapoznali się z techniką rotomouldinu, czyli formowania rotacyjnego z wykorzystaniem materiału typu polietylen. Ponadto logistycy mieli możliwość zapoznania się z procesem uzbrojenia produkowanych zbiorników oraz z kontrolą jakościową wyrobu gotowego. Prowadzący opowiedział młodzieży o zasadzie 5 S, której celem jest stworzenie dobrze zorganizowanego i bezpiecznego stanowiska pracy. W trakcie naszej wizyty w firmie logistycy obserwowali również przygotowanie ładunku do wysyłki zgodnie z zamówieniem klienta (formowanie na palecie i pracę owijarki) a także załadunek środka transportu zewnętrznego oraz zapoznanie z dokumentem transportowym CMR. Ponadto prowadzący zaprezentował również wózek widłowy, omówił jego budowę oraz przedstawił zasady bezpiecznej eksploatacji urządzenia.

Zagadnienia poruszone podczas wycieczki zawodowej wzbudziły zainteresowanie logistyków oraz z pewnością przyczyniły się do poszerzenia wiedzy w zakresie nauczanych przedmiotów.

Dziękujemy Panu M. Kalinowskiemu za umożliwienie odwiedzenia zakładu i ciekawą prezentację.

M. Pawlak – Kalinowska