Zajęcia praktyczne w „ Agrotroniku”

 

21 marca br., podczas zajęć praktycznych, uczniowie klasy 4 TA uczestniczyli w podsiewie traw, zorganizowanym we współpracy z producentem maszyn rolniczych- AGROMASZ oraz firmą nasienną- WRONKOWSKI. Młodzież, po szkoleniu BHP oraz przejściu
instruktażu, samodzielnie wykonywała podsiew traw specjalistycznym siewnikiem GRASS 300.

Łukasz Sobczyk