Bezpieczeństwo informacji- jak unikać zagrożeń w Internecie

 

Z roku na rok Internet stwarza nowe możliwości, ale co za tym idzie również powiększa się ilość i zróżnicowanie zagrożeń dla jego użytkowników, dlatego ważne jest aby pogłębiać swoją wiedzę na temat możliwości ochrony przed nimi. W ramach „Tygodnia Bezpiecznego Internetu” uczniowie klas 2 TL oraz 2 TIŻ mieli możliwość wysłuchania wykładu pt. ,,Bezpieczeństwo informacji- jak unikać zagrożeń w Internecie", przeprowadzonego przez pana dr Pawła Ramiączko z Uniwersytetu WSB Merito. Uczniowie pogłębili swoją wiedzę na temat niebezpieczeństw, które niesie ze sobą korzystanie z Internetu oraz informacji nt. skutecznych metoda ochrony przed nimi. Nasz Gość część wykładu poświęcił zjawisku - Fake news, ponadto przedstawił przykłady manipulacji w mediach oraz na wszelkiego typu portalach społecznościowych.  W kolejnej części spotkania uczniowie dyskutowali w jaki sposób można ustrzec się przed zagrożeniami, m.in. dzięki wyłączeniu dostępu do sieci wifi  w telefonie, poprzez aktualizowanie hasła i pobieranie plików z wiarygodnych źródeł.

Pamiętajmy, że bezpieczeństwo w Internecie zależy głównie od naszych działań i świadomości zagrożeń. Przyjmując dobre praktyki jako nawyk, można skutecznie chronić swoje dane osobowe i unikać niebezpieczeństw online.

Anna Wójcik