Metody i etapy przesłuchania świadka

 

20 marca br. naszą szkołę odwiedził pan dr Paweł Ramiączek- ekspert specjalizujący się w naukach o bezpieczeństwie funkcjonowania służb specjalnych oraz naukach prawnych i politycznych. Przeprowadził on wykład dla klas mundurowych: 1 LOa i 3 LO na temat ,,Służby specjalne w Polsce oraz metody i etapy przesłuchania świadka". Przesłuchanie świadka jest jedną z najważniejszych czynności procesowych. Prawidłowe przeprowadzenie tej czynności ma poważny wpływ na efektywność działania organów ścigania i duże znaczenie w procesie karnym. Podczas wykładu uczniowie dowiedzieli się jak wyglądają czynności podczas przesłuchania świadka, po co jest on przesłuchiwany oraz jakie są etapy jego przesłuchiwania.  Dr Paweł Ramiączek opowiedział uczniom o przykładowych metodach i technikach stosowanych podczas przesłuchań, m.in. o technice Reida, metodzie perswazji czy metodzie ,,wszechwiedzy". Na koniec uczniowie zostali zachęceni do udziału w zajęciach/ wykładach otwartych organizowanych przez uczelnię, którą reprezentuje wykładowca - Uniwersytet WSB Merito w Łodzi.

Zajęcia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.  Młodzież zadawała interesujace pytania dotyczące, m.in. pracy w służbach oraz odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Anna Wójcik