Wycieczka do Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi

 

13 marca br. uczniowie klas: 4 Technikum Agrotronicznego, 3 Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz 3 Technikum Informatycznego wzięli udział w wycieczce do Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi w ramach Programu Edukacyjnego Służby Więziennej ,,W Służbie Prawu".  Program edukacyjny, w którym szkoła po raz kolejny bierze udział, związany jest  z prewencją przestępstw wśród młodzieży a także jej edukacją związaną z kształtowaniem postaw obywatelskich, proobronnych i patriotycznych. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach na terenie jednostki penitencjarnej, mających na celu edukację w zakresie prewencji przestępstw. Zakład Karny Nr 1 w Łodzi jest zakładem typu półotwartego i otwartego przeznaczonym do odbywania kary pozbawienia wolności dla skazanych mężczyzn, recydywistów penitencjarnych, z oddziałami: aresztu śledczego, zakładu karnego typu półotwartego i otwartego dla kobiet. Ponadto w jednostce funkcjonuje oddział terapeutyczny dla skazanych mężczyzn recydywistów penitencjarnych uzależnionych od alkoholu.

Podczas prelekcji uczniowie dowiedzieli się o tym, czym zajmują się funkcjonariusze Służby Więziennej w poszczególnych jej pionach oraz oddziałach a także poznali genezę służby więziennej w Polsce jako formacji. Wychowawcy więzienni opowiedzieli z jakimi osadzonymi mają kontakt i jak wygląda ich praca. Prowadzący zajęcia funkcjonariusze, zapoznali wszystkich z kwestiami dotyczącymi odpowiedzialności karnej za popełnione czyny karalne oraz z działaniem polskiego systemu więziennictwa. Ponadto uczniowie zapoznali się z prezentacją na temat środków psychoaktywnych a także w dalszej części prelekcji o szkodliwości tych substancji oraz o skali uzależnienia w Polsce.

Na zakończenie spotkania zostały omówione również tematy związane z procesem rekrutacji do Służby Więziennej (wykształcenie, wymagania zdrowotne) a także korzyści z niej wynikające. Została również przedstawiona oferta edukacyjna Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości. Ostatnim punktem spotkania była wizyta uczniów na terenie oddziału zamkniętego, gdzie mieli oni możliwość obejrzenia celi mieszkalnej, celi odosobnienia, ,,spacerniaka" oraz wysłuchania informacji na temat planu dnia osadzonych.

Młodzież uświadomiła sobie, że łamanie prawa może przekreślić ich plany na przyszłość, a więzienie jest dla każdego wyjątkowo trudnym doświadczeniem. 

Anna Wójcik