Spotkanie z doradcą zawodowym

 

7 marca uczniowie klas 3 TL oraz 3 TIŻ wzięli udział w lekcjach z panią Elżbietą Kurek z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach działalności edukacyjno- doradczej szkoły. Celem spotkania z doradcą zawodowym z PUP-u w Zgierzu była ocena istniejących możliwości na lokalnym rynku pracy oraz zapoznanie z formami pomocy, jakich udziela Urząd Pracy osobom poszukującym zatrudnienia. Uczniowie uzyskali informacje dotyczące zasad rejestracji w urzędzie pracy, dokumentacji potrzebnej do rejestracji osoby bezrobotnej,  rodzajów usług i instrumentów rynku pracy, form aktywizacji zawodowej (staże), szkoleń – grupowych i indywidualnych, testów kompetencji cyfrowych, kursów, bonów na zasiedlenie, projektów unijnych związanych z pozyskiwaniem środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz dokumentów aplikacyjnych i rozmowy kwalifikacyjnej. Podczas zajęć przedstawiona została również analiza specyfiki obecnego rynku pracy w powiecie zgierskim.

Na koniec zajęć młodzież zapoznała się z prawami i obowiązkami absolwentów szkół ponadpodstawowych oraz dyskutowała o sytuacji młodych pracowników na lokalnym rynku pracy.

Anna Wójcik