Stypendia Prezesa Rady Ministrów przyznane!

 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest uczniom szkoły ponadpodstawowej, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą średnią ocen lub wykazującym szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, osiągając w niej najwyższe wyniki.

29 lutego 2024 r. w Auli Czerwonej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się uroczystość wręczenia okolicznościowych dyplomów stypendystom Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Z naszej szkoły tego zaszczytu dostąpili uczniowie: Wiktoria Urbańska z kl. IV Liceum Ogólnokształcącego Służb Mundurowych oraz Wiktor Tomera z kl. IV Technikum Informatycznego. Oprócz stypendystów w wydarzeniu wzięli również udział przedstawiciele władz samorządowych, uczelni wyższych, dyrektorzy szkół województwa łódzkiego oraz nauczyciele i rodzice.

248 stypendystów Prezesa Rady Ministrów i 17 stypendystów Ministra Edukacji Narodowej odebrało pamiątkowe dyplomy, potwierdzające przyznane stypendium. Dyplomy najzdolniejszym uczniom z terenu województwa łódzkiego wręczyli: Wojewoda Łódzki Pani Dorota Ryl wraz z Łódzkim Kuratorem Oświaty Panem Januszem Brzozowskim.

Uroczystość uświetnił koncert w wykonaniu uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi.

Stypendystom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 Ewa Wiśniewska- Lenart