Lekcja ekonomii online

 

Uczniowie klasy 3 Technikum Logistycznego w dniu 11 stycznia wzięli udział w lekcji online organizowanej przez Komitet Organizacyjny Roku Edukacji Ekonomicznej 2024  pt.: Reformy gospodarcze Władysława Grabskiego a współczesne wyzwania”.

Lekcję poprowadzili: 
- prof. Witold Orłowski - ekonomista i edukator,
- Waldemar Zbytek - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego REE 2024.
W trakcie lekcji, nawiązując do historycznych reform gospodarczych, omówione zostały  współczesne wyzwania i trudności przed jakimi stoi Polska i świat.

11 stycznia 1924 r. Sejm uchwalił ustawę o naprawie budżetu i reformie walutowej, której autorem był premier Władysław Grabski. W ciągu niemal dwóch lat funkcjonowania rządu Grabskiego udało się ustabilizować walutę, zwalczyć hiperinflację i doprowadzić do uporządkowania bankowości.(źródło: 100 lat temu Sejm uchwalił plan uzdrowienia polskiej gospodarki, nazwany później reformą Grabskiego (tvp.pl)

 

Elżbieta Czesny