Wycieczka zawodowa na Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

 

15 stycznia uczniowie kształcący się na kierunku technik informatyk wraz z opiekunami, wybrali się na Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego po to, aby wziąć udział w wykładzie pt.: ,,Phishing i socjotechnika" (zajęcia odbyły się w ramach programu współpracy uczelni ze szkołami ,,Uniwersytet Zawsze Otwarty"). Prowadzący zajęcia dr Grzegorz Podgórski wyjaśnił młodzieży pojęcia: socjotechniki i phishingu oraz ich celu. Ponadto zapoznał również młodzież z kilkoma technikami socjotechnicznymi, m. in. zdaniem większości, pozornym wyborem, prezentem, przysługą czy więzią.  W trakcie trwania prelekcji uczniowie dowiedzieli się, jakie metody są najczęściej wykorzystywane w przypadku powyższych zagrożeń, a także poznali metody ochrony przed nimi. Prowadzący spotkanie dużo uwagi poświęcił bezpieczeństwu danych w Sieci oraz zagadnieniu OSINT (bały wywiad, rozpoznanie z ogólnodostępnych źródeł). Zaprezentował sposób na tworzenie skutecznych zabezpieczeń danych- menadżer haseł.  Na koniec zajęć uczniowie wraz z prowadzącym zajęcia dyskutowali nad tym, w jaki sposób można bronić się przed technikami socjotechnicznymi i phishingiem.

Młodzież z zainteresowaniem przysłuchiwała się wykładowi i aktywnie brała udział w dyskusji. Zadowoleni oraz wzbogaceni w pozyskaną wiedzę wrócili na zajęcia do szkoły.

Anna Wójcik