Dotacja dla Oddziału Przygotowania Wojskowego

 

Dotacja celowa przyznawana podmiotom prowadzącym szkoły ponadpodstawowe realizujące program szkolenia określony w Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego została udzielona naszej Gminie- BENEFICJENTOWI, a tym samym Liceum Ogólnokształcącemu w Zespole Szkół Nr 1 w Bratoszewicach. DYSPONENTEM jest Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Obrony Narodowej.

Dotacja ta przyznawana jest BENEFICJENTOWI po spełnieniu określonych warunków i na wsparcie organu prowadzącego oddział przygotowania wojskowego tj. zakupu wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia OPW rozpoczynającego naukę w klasie I w roku szkolnym 2023/2024 oraz zakupu wyposażenia specjalistycznego dla całego OPW, które rozpoczęło funkcjonowanie w roku szkolnym 2023/2024. Całkowity koszt realizacji zadania to kwota 119 800,00 złotych. Wysokość dotacji przyznanej Gminie wynosi 95 840,00 złotych natomiast wkład własny Gminy to kwota 23 960,00 złotych.

Celem finansowanego zadania jest wyposażenie uczniów OPW w zestaw jednolitego ubioru oraz szkoły w wyposażenie specjalistyczne służące do realizacji programu szkolenia w oddziałach przygotowania wojskowego.