Prawda, Miłość, Wolność - profilaktyka NOE

 

13 grudnia w naszej szkole odbyło się spotkanie z czterema przedstawicielami Centrum ,,Progres" w Koluszkach. Ośrodek ten specjalizuje się w działaniach z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym, w tym przede wszystkim: problemom alkoholowym i narkomanii, przemocy domowej, agresji i przemocy rówieśniczej, ale także społecznemu nieprzystosowaniu. Uczniowie klas 3A, 3L, 2 IŻ, 1 I, 2 LOb, 2 LOa oraz 1 LOa wzięli udział w warsztatach profilaktycznych ,,Noe", które ufundowane zostały przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strykowie. Program ma za zadanie otwierać pewien dłuższy proces pozytywnych zmian w związku z problemem alkoholowym i narkotykowym szkoły. Jego celem jest przede wszystkim przekształcenie nieprawidłowych przekonań normatywnych panujących wśród młodzieży, ma on również motywować do podejmowania osobistych postanowień o zaniechaniu danego działania oraz ukazywać sprzeczności między cenionymi wartościami a zachowaniami alkoholowymi.

Program NOE trwał trzy godziny dydaktyczne i obejmował trzy obszary tematyczne takie, jak: PRAWDA, MIŁOŚĆ, WOLNOŚĆ. W części I prowadzący uświadamiali młodzieży konsekwencje picia alkoholu i korzystania z substancji psychoaktywnych.

W części II omówili wpływ środków zmieniających świadomość na relacje z innymi ludźmi, natomiast w III części prowadzący zachęcali do asertywności oraz przyjęcia postawy abstynenckiej.

Podczas warsztatów młodzież miała możliwość dowiedzieć się jakie są motywacje sięgania po alkohol i inne używki oraz co motywuje osoby, by tego nie robić. Ponadto omówione zostały czynniki sięgania po używki (m.in. psychologiczny, społeczny oraz biologiczny). Przedstawione zostały realia życia i współuzależnienia oraz omówione zostały role w rodzinie alkoholowej (m.in. bohater rodziny, kozioł ofiarny czy maskotka). Treści te zostały przekazane w różnych formach, m.in. poprzez mini wykład, burze mózgów oraz zabawę w loterię.
Uczniowie wysłuchali dwóch świadectw- osoby uzależnionej (od 10 lat w procesie zdrowienia) od alkoholu i narkotyków, która wychowała się również w rodzinie, w której była osoba uzależniona od alkoholu oraz osoby, której bliska osoba jest uzależniona, ale nie chce się poddać terapii.

Na koniec warsztatów chętna młodzież przedstawiła krótką scenkę dotyczącą rodziny alkoholowej. Wcieli się w rolę ojca alkoholika, matki współuzależnionej i czworga dzieci przedstawiające różne wzorce zachowań. Prowadząca warsztaty pokrótce omówiła z młodzieżą każdą z ról, ich odczucia oraz to, jak można sobie poradzić w danej sytuacji.  Młodzież biorąca udział w spotkaniu, uzyskała konkretną wiedzę o skutkach uzależnień, co dało jej możliwość zweryfikowania własnego podejścia do używania środków psychoaktywnych. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem a świadectwa przedstawione przez współprowadzących wywarły ogromne wrażenie na uczestnikach spotkania.

Anna Wójcik