W służbie prawu

Post Image

 

11 grudnia br. uczniowie klas: 4 Technikum Logistycznego, 3 Technikum Agrotronicznego oraz 3 Liceum Ogólnokształcącego wzięli udział w wycieczce do Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi w ramach Programu Edukacyjnego Służby Więziennej ,,W Służbie Prawu". Program ten związany jest  z prewencją przestępstw wśród młodzieży a także edukacją młodzieży związanej z kształtowaniem postaw obywatelskich, proobronnych i patriotycznych. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach na terenie jednostki penitencjarnej, mających na celu edukację w zakresie prewencji przestępstw. Zakład Karny Nr 1 w Łodzi jest zakładem typu półotwartego i otwartego przeznaczonym do odbywania kary pozbawienia wolności dla skazanych mężczyzn, recydywistów penitencjarnych, z oddziałami: aresztu śledczego, zakładu karnego typu półotwartego i otwartego dla kobiet. Ponadto w jednostce funkcjonuje oddział terapeutyczny dla skazanych mężczyzn recydywistów penitencjarnych uzależnionych od alkoholu. 

Podczas zajęć funkcjonariusze przedstawili naszym uczniom realia życia więziennego nie tylko z perspektywy więźniów, ale także funkcjonariuszy. Młodzież dowiedziała się o tym, czym zajmują się funkcjonariusze Służby Więziennej w poszczególnych jej pionach oraz w oddziałach. Wychowawcy więzienni opowiedzieli z jakimi osadzonymi mają kontakt i jak wygląda ich praca, ponadto zapoznali odwiedzających z wyglądem celi mieszkalnej, jej rodzajami oraz udogodnieniami, z których mogą korzystać zarówno osoby skazane jak i tymczasowo aresztowane (m.in. świetlicy, sali sportowej czy biblioteki). Funkcjonariusze opowiedzieli również o możliwości udziału osadzonych w zajęciach kulturalno – oświatowych, np.: skazani mogą korzystać z z wycieczek, podczas których zwiedzają łódzkie muzea i galerie. Ponadto osadzeni uczestniczą w różnego rodzaju turniejach o zakresie zakładowym, lokalnym i ogólnopolskim. Na terenie zakładu karnego corocznie organizowanych jest kilka różnego rodzaju kursów zawodowych (brukarz, malarz, fryzjer itp.), podczas których osadzeni zdobywają wiedzę i kwalifikacje dające im możliwość łatwiejszego znalezienia zatrudnienia po odbyciu kary pozbawienia wolności. Prowadzona jest również współpraca z organizacjami wspierającymi readaptację społeczną skazanych.

W kolejnej części spotkania młodzież została oprowadzona po części zakładu karnego. Uczestnicy wycieczki udali się na półotwarty oddział kobiecy i mogli zobaczyć celę izolacyjną, do której osadzony trafia z uwagi na naruszenie przepisów kodeksu karnego wykonawczego lub porządku wewnętrznego jednostki. Cela izolacyjna to jedna z kar dyscyplinarnych.

W trakcie spotkania omówione zostały również tematy związane z procesem rekrutacji do Służby Więziennej, kwestie wymagań, jakie trzeba spełnić zarówno pod względem zdrowia, jak i wykształcenia. Została również przedstawiona oferta edukacyjna Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości. Funkcjonariusze uświadomili młodzieży, że łamanie prawa może przekreślić ich plany na przyszłość, a więzienie jest dla każdego trudnym doświadczeniem. 

Anna Wójcik