Warsztaty profilaktyczne dotyczące pornografii

Post Image

 

Nowe technologie niosą ze sobą różnorodne możliwości, z którymi niestety wiąże się wiele poważnych zagrożeń dotyczących m.in.: agresji rówieśniczej, pornografii, kontaktów z niebezpiecznymi treściami i osobami oraz wszelkiego rodzaju uzależnień. W ramach realizacji szkolnego programu wychowawczo- profilaktycznego 4 grudnia br. w klasach maturalnych: 5 TAŻ, 5 TL oraz 4 LO zostały przeprowadzone warsztaty profilaktyczne dotyczące uzależnienia od pornografii, które jest coraz bardziej nasilającym się problemem, dlatego też bardzo istotne są działania kierowane bezpośrednio do uczniów, mające na celu pogłębienie ich wiedzy dotyczącej tej kwestii uzależnienia oraz sposobów jego leczenia. Tematyka zajęć dotyczyła również nauki selektywności w wyborze informacji, ochrony przed niewskazanymi treściami, skutków oglądania pornografii, aspektów prawnych udostępniania treści pornograficznych w Polsce, zakłamanego wizerunku kobiety i mężczyzny w tego rodzaju produkcjach oraz organizacji czasu z komputerem.

Anna Wójcik