„Energetyki - niebezpieczna moda”

Post Image

 

W dzisiejszym świecie młodzież narażona jest na wiele czynników wpływających na ich zdrowie i rozwój. W ramach działań Szkoły Promującej Zdrowie na przełomie listopada i grudnia br. na lekcjach wychowawczych przeprowadzony został cykl zajęć dla uczniów z wykorzystaniem multimedialnych zajęć profilaktycznych na tablicę interaktywną, zakupionych przez Burmistrza Strykowa oraz Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Tematyka zajęć została dostosowana do aktualnych potrzeb wynikających z programu profilaktyczno- wychowawczego szkoły oraz najczęściej pojawiających się problemów natury wychowawczej. Celem zajęć ,,Energetyki – niebezpieczna moda” było uświadomienie uczniom czym są napoje energetyczne oraz jak działają na organizm człowieka (spożywanie tych napojów w nadmiarze może wywierać negatywny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne młodych ludzi). Podczas zajęć omówiono m. in. wpływ substancji znajdujących się w napojach na zdrowie człowieka oraz mechanizmy powstawania uzależnienia.

Anna Wójcik