Konkurs Kulinarne Inspiracje

Post Image

 

Regulamin konkursu „Kulinarne Inspiracje” dla uczniów klas gastronomicznych Zespołu Szkół Nr 1 w Bratoszewicach.

Cel konkursu:
Propagowanie i pogłębianie wiedzy o zdrowym odżywianiu. Doskonalenie umiejętności kulinarnych oraz rozbudzenie pomysłowości i kreatywności uczniów w tworzeniu nowych dań. Zachęcenie młodzieży do rozwijania pasji kulinarnych i podnoszenia poziomu kształcenia zawodowego.

Warunki uczestnictwa:
W konkursie mogą brać udział uczniowie klas „żywieniowych” Zespołu Szkół Nr 1 w Bratoszewicach.
Uczniowie zgłaszają udział w konkursie do pani Ewy Piszczyńskiej lub pani Emilii Kasowskiej -Gabary do dnia 8.12.2023 r.
Uczniowie startują w zespołach dwuosobowych.
Zadanie konkursowe obejmuje przygotowanie 2 porcji potrawy konkursowej zgodnie z podaną tematyką i z przydzielonych surowców.
Tematyka etapu podawana jest z tygodniowym wyprzedzeniem.
Uczniowie przygotowują potrawy z surowców zakupionych przez szkołę.
Uczniowie nie znają surowców, mają je przygotowane na stanowisku w dniu konkursu.

Konkurs składa się z IV etapów:

  • I etap- 14 grudnia 2023 godz. 8:00- eliminacje wstępne, zadanie konkursowe pozostaje tajemnicą. Do dalszego etapu przechodzi o jeden zespół mniej, odpada ten z najmniejszą liczbą punktów.
  • II etap- styczeń 2024- sporządzanie potraw, ocena przez jury, przyznawanie punktów, do dalszego etapu przechodzą o jeden zespół mniej- ten który uzyskał najmniejszą liczbę punktów w dwóch etapach.
  • III etap- marzec 2024 –półfinał- zespoły sporządzają kolejną potrawę zgodnie z założeniami. Do dalszego etapu przechodzi o jeden zespół mniej.
  • IV etap- finał maj 2024r. - zespoły gotują potrawę, uzyskują punkty z tego etapu, które będą sumowane z punktami z poprzednich etapów. Liczą się punkty z każdego etapu konkursu. Rozstrzygnięcie konkursu, wyłonienie zwycięzców.

Potrawa konkursowa musi być zgodna z wymaganiami podanymi w założeniach konkursu.
Nie można korzystać z gotowych elementów potrawy przygotowanych w domu.
Uczniowie mogą podać potrawę na talerzach znajdujących się w pracowni lub na własnych.
Jury degustacyjne oceni jakość organoleptyczną potrawy, zwracając uwagę na estetykę podania.
W trakcie wykonywania zadania konkursowego jury techniczne oceniało będzie przestrzeganie zasad higieny i bezpieczeństwa pracy.
Uczniowie są zobowiązani do posiadania własnej odzieży ochronnej.
Czas wykonania potrawy konkursowej nie może przekroczyć 120 minut. Przekroczenie czasu skutkuje punktami karnymi (5 punktów karnych za każde 10 minut).
Za udział w konkursie każdy uczeń otrzymuje ocenę celującą ( cząstkową )z zajęć praktycznych.
W przypadku zgłoszenia dużej liczby chętnych organizator może ogłosić zadanie dodatkowe. Tematyka eliminacji wstępnych pozostaje tajemnicą. Po tych eliminacjach najsłabszy zespół/zespoły nie przechodzą do dalszych etapów konkursu. Do gotowania w pierwszym etapie może przejść maksymalnie 8 zespołów.
Jeżeli w dzień konkursu nie zgłosi się jeden uczeń z zespołu, drugi może przystąpić do zadania samodzielnie. Jeżeli w dzień konkursu nie zgłosi się cały zespół- automatycznie odpada z konkursu, bez względu na liczbę zdobytych wcześniej punktów.
Uczniowie są zobowiązani do gotowania we własnych, kompletnych strojach roboczych.
WYTYCZNE DOTYCZACE PIERWSZEGO ETAPU:
Tematyka wiodąca dla I  etapu: „Święta Bożego Narodzenia”
Uczniowie zgłaszają się na konkurs do pracowni gastronomicznej, losują stanowiska, zapoznają się z przygotowanymi przez organizatora surowcami, mają 15 minut czasu na zaplanowanie co będą z podanych surowców przyrządzać i przystępują do pracy. Surowce, które otrzymają na stanowisku musza być wykorzystane do sporządzenia potrawy. Dodatkowo uczniowie mogą korzystać z surowców znajdujących się w pracowni ogólnodostępnych, typu mąka, masło, przyprawy itp. Czas na wykonanie potrawy 120 minut. Należy przygotować 2 porcje potrawy konkursowej. Szczegółowe wytyczne co do rodzaju potrawy uczniowie poznają dopiero w momencie przystąpienia do konkursu.

Członkowie jury oceniają:

  • Wygląd potrawy (0-5 punktów)
  • Smak potrawy (0-10 punktów)
  • Proces technologiczny ( 0-5 punktów)
  • Znajomość zasad bhp i ich przestrzeganie (0-5 punktów)
  • Stopień trudności( 0-5 punktów)
  • Pomysłowość ( 0-5 punktów)

Ewa Piszczyńska
Emilia Kasowska-Gabara