Spotkanie z ŁODR-em

Post Image

 

17 listopada w ramach Tygodnia Przedsiębiorczości odbyło się w naszej szkole szkolenie dla klas Technikum Agrotronicznego prowadzone przez pracowników ŁODR-u z siedzibą w Bratoszewicach. Dotyczyło ono możliwości pozyskiwania środków unijnych przez rolników w ramach nowej polityki rolnej Unii Europejskiej.  Podczas spotkania uczniowie dowiedzieli się również o tym, że w latach 2023–2027 wspólna polityka rolna (WPR) opiera się na dziesięciu kluczowych celach, które dotyczą spraw społecznych, środowiskowych i gospodarczych oraz stanowią podstawę opracowywania przez kraje UE planów strategicznych WPR. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem. Dziękujemy pracownikom ŁODR-u za kolejną owocną współpracę.

Łukasz Sobczyk, Anna Wójcik