Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

Post Image

 

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości (ŚTP) to międzynarodowy projekt promujący świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw. W ramach tych działań od 13 do 19 listopada nasza szkoła nie tylko zorganizowała wiele spotkań i wycieczek dla młodzieży, ale również wzięła udział w XVI edycji programu Otwarta Firma. 

We wtorek 14 listopada młodzież 2 i 3 klas Liceum Ogólnokształcącego Służb Mundurowych udała się z wycieczką do Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 w Łodzi, natomiast uczniowie klasy 1 Technikum Logistycznego zwiedzili firmę RABEN z siedzibą w Smolicach. W środę 15 listopada młodzież z klas 4 i 5 Technikum uczestniczyła w zajęciach pt. ,,Prawo administracyjne i e-puap w życiu codziennym”, które poprowadził p. Michał Romanowski z Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego w Skierniewicach . W ramach spotkania uczniowie zostali zapoznani z Elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej. Z kolei młodzież z klas 3 Technikum oraz 3 i 4 Liceum spotkali się z panią Elżbietą Kurek, doradcą zawodowym z Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu. Podczas spotkania uczniowie mieli możliwość dowiedzieć się między innymi czym zajmuje się Urząd Pracy, co proponuje w zakresie form wsparcia dla osób bezrobotnych oraz jak założyć działalność gospodarczą. W czwartek młodzież klas 1 LOb, 2 LOa, 2 TL i 3 TL uczestniczyła w zajęciach pt. ,,Moja pierwsza praca” przeprowadzonych przez pana Krzysztofa Barańskiego z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi. Ponadto uczniowie klas 3 i 4 Liceum Ogólnokształcącego i klasy 4 Technikum Agrotronicznego wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami Wojskowego Centrum Rekrutacji w Łodzi. W piątek klasy logistyczne wzięły udział w spotkaniu z przedstawicielem Izby Administracji Skarbowej w Łodzi na temat prawa celnego a uczniowie klas Agrotronicznych uczestniczyli w spotkaniu na temat dotacji Unijnych dla gospodarstw rolnych; zajęcia te zostały przeprowadzone z  przedstawicielami Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach.

W kolejnym tygodniu również zaplanowano działania związane z Tygodniem Przedsiębiorczości, mianowicie wycieczkę klas żywienia na warsztaty robienia wędlin i serów do Hotelu 500 w Strykowie.

Wszystkie aktywności zaproponowane podczas Tygodnia Przedsiębiorczości cieszyły się ogromnym zainteresowaniem ze strony młodzieży.

Anna Wójcik