„Moja pierwsza praca”

Post Image

 

16 listopada nasza szkoła gościła pana Krzysztofa Barańskiego z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi. Nasz Gość przeprowadził dla młodzieży klas: 1 LO b, 2 LO a, 2 TL i 3 TL zajęcia pt. ,,Moja pierwsza praca". Zapoznał młodzież z zadaniami i funkcjami instytucji, omówił prawa i obowiązki pracowników, ponadto przedstawił rodzaje umów o pracę oraz stawki godzinowe. Uczniowie dowiedzieli się jak bezpiecznie podejmować pracę, ograniczając ryzyko niepowodzenia (stania się ofiarą oszustwa, wypadku, czy wyłudzenia). Prowadzący zaprezentował przykładowe wypadki przy pracy, zwrócił przy okazji szczególną uwagę na obowiązek przestrzegania przez obydwie strony zasad bhp, gdyż uchybienia w tym względzie mają najbardziej tragiczne i często nieodwracalne skutki.

Bardzo dziękujemy za przeprowadzenie interesujących zajęć.


Anna Wójcik