Spotkanie z Wojskowym Centrum Rekrutacji

Post Image

 

16 listopada młodzież z trzecich i czwartych klas Liceum Ogólnokształcącego oraz czwartej klasy Technikum Agrotronicznego wzięła udział w spotkaniu informacyjno - promocyjnym z przedstawicielami Wojskowego Centrum Rekrutacji w Łodzi. Celem zajęć była prezentacja i wzbudzenie zainteresowania Polskimi Siłami Zbrojnymi. W trakcie spotkania uczniowie mogli zapoznać się z zasadami powoływania oraz przebiegu służby wojskowej w charakterze żołnierza zawodowego oraz żołnierzem Wojsk Obrony Terytorialnej. Prowadzący spotkanie opowiadali o własnych doświadczeniach, codziennej pracy, dostępnych ścieżkach kariery, jak też o perspektywach rozwoju, zachęcając tym samym młodych ludzi do wstąpienia w szeregi wojska. W czasie spotkania padło wiele pytań, na które uczniowie otrzymywali wyczerpujące odpowiedzi.

Anna Wójcik