„Zatańczyliśmy Belgijkę”

Post Image

 

W ramach działań Szkoły Promującej Zdrowie nauczyciele wychowania fizycznego - p. Joanna Lisowska oraz p. Maciej Puczyński na swoich lekcjach promowali jedną z atrakcyjniejszych form aktywności ruchowej- mianowicie taniec. Cała społeczność uczniowska na lekcjach wychowania fizycznego poznała „chapelloise”, znany w Polsce  pod nazwą ,,Belgijka”.  Jest to popularny taniec integracyjny, a jego kroki są proste i łatwe do zrozumienia. Nawet ci nielubiący tańca uczniowie przebierali nóżkami przy skocznych rytmach utworu "'t Smidje" zespołu Laïs.

Anna Wójcik